App icon

Võ Học Mới - Thiên Ma Bát Âm

Tin tức  | 


Võ học mới - Trải nghiệm mới. Võ học Thiên Ma Bát Âm là loại võ học cổ phổ cực hiếm thất truyền trên giang hồ. Ai sẽ là người đầu tiên giành được sức mạnh ẩn giấu này để có thể xưng bá võ lâm.

  • Phẩm Chất: Cổ Phổ
  • Vũ khí sử dụng: Rương Ám Khí
  • Đặc điểm võ học: Sát Thương
Tên Chiêu ThứcLoạiHình ẢnhKỹ Năng Cơ Bản
Triều Ca Mộ Huyền Đánh Thường -Hiệu quả: Tấn công kèm Tê Liệt, mỗi lần tấn công giảm giúp [Ảo Ma Kiếm Âm] giảm 1 giây chờ, nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 loại Âm Luật
Thiên Âm Tán Phách Thực Chiêu 1 -Hiệu quả: Tấn công kèm Tê Liệt, bản thân nhận 1 thuẫn hấp thu sát thương bằng 5% sinh lực tối đa, kèm kích hoạt nhịp điệu [Thiên Lại], trạng thái duy trì 15 giây
Cầm Đoạn Chu Huyền Thực Chiêu 2 -Hiệu quả: Tấn công gây 2 giây [Hỗn Loạn]: Khống chế cầm âm làm mất ý thức bản thân. Kèm kích hoạt Nhịp Điệu [Chu Huyền], trạng thái duy trì 15 giây "Hiệu quả khống chế không theo quy tắc giảm dần"
-Hiệu Quả Biến Chiêu: Mỗi lần tấn công có 8% gây hiệu quả Xua Đuổi, kèm kích hoạt nhịp điệu [Tán Phách], trạng thái duy trì 15 giây, khi xuất chiêu sẽ vào Hoàng Bá Thể
Mê Hồn Phiêu Hương Hư Chiêu -Hiệu quả: Phá ngự chiêu mục tiêu, bản thân nhận ngay 3 trạng thái [Chu Huyền], [Tán Phách], [Thiên Lại], duy trì 15 giây
Tọa Cầm Tâm Ngự Chiêu -Hiệu quả: Khi Ngự Chiêu thành công, 10% nhận được 1 loại trạng thái hoặc hơn, duy trì 15 giây. Nếu có thể dùng phản kích, Ngự Chiêu thành công sẽ tự thi triển kỹ năng phản kích, nhận ngay 50 Nộ Khí, khi phản kích sẽ vào [Hồng Bá Thể], 40% [Giảm Thương]
Ảo Ma Kiếm Âm Nộ Chiêu -Hiệu quả: Tấn công kèm Tê Liệt, mỗi đòn gây 1 giây [Hỗn Loạn], khi xuất chiêu sẽ vào Hồng Bá Thể, dùng tạo mới thời gian chờ 1 chiêu thức
-Hiệu Ứng: Nếu có [Chu Huyền], phạm vi chiêu thức tăng 0.5m. Nếu có [Tán Phách], thời gian này mục tiêu phe ta mỗi giây hồi 3% sinh lực tối đa. Nếu có [Thiên Lại], uy lực chiêu thức tăng 15%

Thoả thuận sử dụng