App icon

Mở thêm thế lực mới - Mộ Dung Gia

Tin tức  | 


Mộ Dung Thế Gia, một thế lực giang hồ mới không phải môn phái mới. Khi vào mộ dung thế gia, quý nhân sĩ có thể học võ học Cổ phổ - tâm pháp - nội công của Mộ Dung Gia

Những lợi ích khi tham gia Mộ Dung Thế Gia

Học được võ học cổ phổ "Đại Kim Cang Chỉ"

Võ học Đại Kim Cang Chỉ của Mộ Dung Gia

Học được nội công "Quy Tức Vô Cực Công"

Nội công Quy Tức Vô Vọng Công của Mộ Dung Gia

Học được tâm pháp "Tâm Di Vạn Tượng"

Tâm pháp Tâm Di Vạn Tượng của Mộ Dung Gia

Thêm thần binh mới thuộc Mộ Dung Thế Gia

Thần binh Phá Ma Quyền Nhẫn

Thiên phú Thế Gia
  • Thiên phú thế gia khi nâng sẽ giúp tăng thuộc tính nhân vật và tăng hiệu quả của tâm pháp Tâm Di Vạn Tượng

Công trạng
  • Kích hoạt công trạng sẽ giúp tăng thuộc tính nhân vật

Ngoài ra còn có các nhiệm vụ phụ trong thế gia sẽ cho nhiều vật phẩm giá trị, quý nhân sĩ đừng bỏ lỡ nhé!

CHÚC QUÝ NHÂN SĨ CHƠI GAME VUI VẺ

Thoả thuận sử dụng