App icon

Lịch Trình Gộp Cụm Máy Chủ và Gộp Máy Chủ

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến,
Đã là Nhân Sĩ hành tẩu khắp chốn giang hồ, ắt hẳn khát vọng mong muốn so tài cùng những đối thủ xứng tầm vốn luôn bùng cháy trong huyết khí anh hào. Đồng thời để tạo điều kiện cho chư vị có thể tìm được bằng hữu, phối ngẫu tương duyên.

Chính vì lẽ đó, BĐH Cửu Âm sẽ tiến hành gộp Cụm Giang Sơn (S1_S17), Cụm Giang Nam(S18_S37)Cụm Ngũ Tuyệt (S38_S47) vào lúc 09:00 - 09:30 25/03/2019. Bên cạnh đó sẽ gộp Server Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

1. Thời Gian Gộp
 • Thời gian gộp máy chủ dự kiến:
  • Gộp cụm: 09:00 - 09:30 ngày 25/03/2019.
  • Gộp máy chủ: 09:00 - 13:00 ngày 25/03/2019.
 • Lưu ý:
  • Thời gian gộp có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
  • Chỉ bảo trì cụm Giang Sơn (S1_S17), Giang Nam (S18_37) và Ngũ Tuyệt (S38-S47), các cụm server vẫn đăng nhập bình thường.
  • Chỉ bảo trì những server gộp, các server khác vẫn đăng nhập bình thường
2. Danh Sách Gộp
 • Gộp Cụm
Cụm Server GộpThời GianCụm Server  Sau Gộp
Giang Sơn (S1-S17) 09:00 - 9:30 25/03/2019

Giang Sơn
Giang Nam (S18-S37)
Ngũ Tuyệt (S38-S47)
 • Đợt 2 : Gộp máy chủ
Các Server GộpThời Gian
S48 + S49 09:00 - 13:00 ngày 25/03/2019
S50 + S51 +S52

Những Tính Năng Được Nâng Cao Sau Khi Gộp Cụm

 • Cụm Server Giang Nam - Cửu Thiên:
  • Võ Lâm Minh Chủ.
  • Hoa Sơn Chi Lĩnh.
  • Chiến Trường Tống Kim.
  • Tống Kim Bang Hội Chiến.
  • Phó Bản Thí Luyện.
  • Phó Bản Cấm Địa.
  • Phó Bản Tâm Ma.
  • Phó Bản Sư Môn.
  • Tính Năng Liên Đấu.
  • Tính Năng Đua Ngựa.
  • Tỉ Thí Lôi Đài.
  • Hoa Sơn Luận Kiếm.

Chúc các Nhân Sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Cửu Âm!
Những Tính Năng Được Nâng Cao Sau Khi Gộp Server

Sự Kiện Đặc Biệt - Long Ảnh Quang Minh Đỉnh

Bang thắng Quang Minh Đỉnh lần đầu tiên của nhóm server đã gộp, BĐH sẽ gửi tặng qua thư 01 Phi Phong Long Ảnh (Phần thưởng sẽ trao cho bang chủ trong vòng 48h kể từ lúc thắng Quang Minh Đỉnh).

Lưu ý Gộp Server

 • Quy tắc xóa Nhân Vật cấp thấp
  • Vàng khóa ít hơn 500, Bạc khóa ít hơn 5.000.000.
  • Cấp thấp hơn 15.
  • 30 ngày không online.
 • Quy tắc giữ lại nhân vật trong tài khoản, theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Môn phái (mỗi phái chỉ giữ lại 1 nhân vật, tối đa 3 phái).
  • Đẳng Cấp (chỉ giữ lại 3 nhân vật có đẳng cấp cao nhất).
  • Thời gian online (chỉ giữ lại 3 nhân vật có thời gian online cao nhất).
 • Ví dụ: Một tài khoản có số lượng nhân vật như sau:
  • S3-ThieuLam (Cấp 72)
  • S3-NgaMy (Cấp 70)
  • S3-CaiBang (Cấp 1)
  • S4-ThieuLam (Cấp 1)
  • S4-DuongMon (Cấp 70)
  • S4-VoDang (Cấp 70)
 • Sau khi gộp server, sẽ giữ lại:
  • Theo điều kiện 1 – Môn Phái, giữ lại Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, Đường Môn, Cái Bang.
  • Theo điều kiện 2 – Đẳng Cấp, giữ lại: S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70), S4-VoDang (Cấp 70).
  • Theo điều kiện 3 – Thời gian online, loại S4-VoDang (Cấp 70) do có thời gian online ít nhất.
  • Còn lại : S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70).

Quy Tắc Đặt Tên

 • Nhân vật và bang hội trùng tên. Hệ thống sẽ thêm tên server vào phía sau tên nhân vât và bang hội.
 • Nhân sĩ vui lòng nhận hết thư đính kèm vật phẩm trước khi gộp server.

Bảng Xếp Hạng và Tính Năng

 • Reset BXH lực chiến, lực chiến môn phái, lôi đài, liên đấu.
 • Reset BXH đại hội võ lâm và trở về trạng thái ban đầu.
 • Lãnh Địa Chiến sẽ bị thu hồi, bang hội sau khi gộp cần đi chiếm lại.
 • Tất cả đấu giá bang hội sẽ bị hủy, bang chiếm Quang Minh Đỉnh sẽ bị reset.
 • Reset chức vị môn phái.
 • Reset “Diệt lần đầu” Cấm Địa.
 • Hành lễ trong Hoa Sơn Chi Lĩnh và Võ Lâm Minh Chủ sẽ chỉ nhận phần thưởng mặc định khi hành lễ không thêm phần thưởng hành lễ cùng server ở tuần đầu tiên.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Nhân sĩ thông cảm bỏ qua. Nay Muội muội kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Thoả thuận sử dụng