App icon

Hướng Dẫn Cài Đặt Cửu Âm PC Client

Tin tức  | 


1.Hướng Dẫn Cài Đặt Cửu Âm PC Client

 • Bước 1: Quý Nhân Sỹ truy cập trang chủ Cửu Âm: Tại đây
  • Sau đó click vào Tải game trên PC.

 • Bước 2: Cài đặt theo trình tự như hình:
  • Chọn Next.

 • Sau khi chọn Next, tiếp tục nhấn: "I accept the terms of the license agreement".
 • Tiếp đó, chọn Next (Như hình dưới).

 • Ở bước này, Qúy Nhân Sỹ có thể ấn Next hoặc chọn Change để thay đổi vị trí cài đặt game Cửu Âm PC (như hình).

 • Sau đó chọn Install để tiến hành cài đặt game.

 • Sau khi cài đặt xong, ấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

 • Bắt Đầu trải nghiệm game Cửu Âm.

Lưu Ý Khi Cài Đặt Cửu Âm PC Client

 • Sau khi cài đặt và chọn Chơi Ngay nếu xuất hiện lỗi sau (như hình).

 • Quý Nhân Sỹ cài đặt thêm bản sau để sửa lỗi:
 • Bước 1: Truy cập link sau tải và cài đặt: Tại đây.
 • Bước 2: Hướng dẫn cài đặt file vừa tải bên trên.
  • Sau khi ấn vô file vừa tải và chọn YES (hình bên dưới).

 • Tiếp tục chon YES , nếu Window cần quyền cài đặt.
 • Bước 3: Mở game và bắt đầu trải nghiệm thế giới Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng