App icon

Gameplay Bí Cảnh Mới - Tứ Giao Bí Lao

Tin tức  | 


Thế giới Cửu Âm không ngừng biến đổi, luôn tạo ra những thử thách mới khiêu chiến sức mạnh của các vị thiếu hiệp. Cùng với những người bằng hữu đáng tin cậy, Cửu Âm tin rằng các vị thiếu hiệp có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ


Giới Thiệu

  • Sau khi Hồi Nguyên, các vị thiếu hiệp sẽ phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn mới, với sự biến hóa khôn lường của mình, bí cảnh Tứ Giao Bí Lao sẽ đem đến cho các vị thiếu hiệp sự thử thách chưa từng có.

Nội Dung

  • Cách vào: Giao diện Ngày – Du ngoạn để tham gia
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ Phản phác Quy Chân đầu tiên sẽ mở khóa
  • Thời gian: Mỗi ngày 1:00-23:00
  • Có thể tham gia cá nhân hoặc tổ đội 3 người
  • Mô tả: Nhà lao gồm có nhiều tầng với các độ khó khác nhau, độ khó của mỗi tầng và thuộc tính của kẻ địch sẽ không tương đồng. Trong nhà lao sẽ có hệ thống Vòng Sáng, Vòng Sáng sẽ giao phó cho địch nhân trong bí cảnh những thuộc tính đặc biệt khác nhau. Mỗi tuần, Vòng Sáng sẽ có biến hóa.

  • Ngoài ra người chơi có thể mua võ học trong Tiệm Bí Cảnh:

Lưu ý:> Số lần sử dụng “Võ học mua thêm” sẽ tương ứng với số lần mà võ học hiện có.

  • Đánh giá: Độ khó của Bí Cảnh tương đối cao, người chơi cần phối hợp tốt với nhau về võ học, chiêu thức, thao tác

Thoả thuận sử dụng