App icon

Cập nhật thêm - Ngoại Trang, Thú Cưỡi Và Linh Sủng Mới

Tin tức  | 


Trong phiên bản này, Cửu Âm VNG sẽ được cập nhật thêm nhiều ngoại trang, thú cưỡi, linh sủng độc đáo, mới lạ. Quý nhân sĩ có thể xem qua những hình ảnh sau:

I. Vũ khí

1. Mặc Tử Kiếm
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

2. Càn Khôn Đinh Ba
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

3. Tinh Lưu Vân Âm Hoàn
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

4. Du Long Kiếm
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

II. Thời trang

1. Nha Dịch Trang
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

2. Quỳ Hoa Bảo Phục
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

III. Linh sủng

1. Ngọc Thố
 • Tác dụng:
  • Khi chủ nhân vào trạng thái chiến đấu trong lúc Ngọc Thố đang thi triển kỹ năng, thì sẽ có xác suất Ngọc Thố giúp chủ nhân tăng lực tấn công.
  • Hiệp Lực: Mở khi đột phá đến 1 sao
  • Chúng Chí: Mở khi đột phá đến 3 sao
  • Thành Thành: Mở khi đột phá đến 5 sao
 • Cách nhận:
  • Thu thập đủ 20 mảnh Hồn – Ngọc Thố để ghép. Mảnh Hồn – Ngọc Thố có thể nhận được thông qua cách chơi Sa Mạc Tầm Bảo

2. Cú Mèo Nhỏ
 • Tác dụng:
  • Có thể hỗ trợ tấn công mục tiêu. Vừa tạo sát thương vừa giảm lực công kích của đối phương.
  • Trọng Kích: Mở khi đột phá đạt 1 sao
  • Kiên Nghị: Mở khi đột phá đạt 3 sao
  • Bay lượn: Mở khi đột phá đạt 5 sao
 • Cách nhận:
  • Thu thập đủ 20 mảnh Hồn – Cú Mèo để ghép. mảnh Hồn – Cú Mèo có thể nhận được thông qua Săn Linh Sủng

Thoả thuận sử dụng