App icon

15/05 - Bảo Trì Cập Nhật Lỗi Phiên Bản

Tin tức  | 


Qúy nhân sĩ thân mến,

Để tiến hành nâng cấp máy chủ, cải thiện chất lượng phục vụ, BĐH sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Cửu Âm, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 đến 10:00 ngày 15/05/2019.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ
  • Nội dung bảo trì:
    • Bảo trì cập nhật lỗi phiên bản
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay BĐH thông báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo.

Thoả thuận sử dụng