• Trong game

  12/12 - Khai Mở Server Mới S92 Tầm Phong - Cụm Server Tông Sư

 • Trong game

  10/10 - Khai Mở Server Mới S91 Thí Kiếm - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  19/05 - Khai Mở Server Mới S90 Tây Độc - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Phong Hoa Tuyết Nguyệt"

 • Trong game

  08/03 - Khai Mở Server Mới S89 Bắc Cái - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  13/01 - Khai Mở Server Mới S88 Yến Gia - Cụm Server Mới Tông Sư