App icon

Trang Bị Mới - Trang Sức Nhân Vật

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến, 
Con đường hành tẩu giang hồ luôn biến hóa với những thử thách không ngừng thách thức Nhân sĩ võ lâm giày công khổ luyện để gia tăng công lực, nay xuất hiện bộ trang sức dành cho Nhân sĩ sẽ là một trong những cách đột phá giới hạn của bản thân, nâng cao công lực và vị thế của mình trên chốn giang hồ khốc liệt!


Giới Thiệu

 1. Trang sức có thể nhận được thông qua Chế tạo kỹ năng sống (Thủ Công), tiêu tốn bản vẽ trang sức và Linh Lung Đài.
 2. Sau khi chế tạo sẽ nhận được trang sức tương ứng có phẩm chất ngẫu nhiên (Kim hoặc Ngọc).
 3. Tương tự trang bị, trang sức cũng có thuộc tính bộ hoặc không.
 4. Khi trang bị đủ số lượng trang sức cùng bộ sẽ kích hoạt thuộc tính bộ, tăng tỉ lệ sinh lực cơ bản, tấn công cơ bản, phòng thủ...
 5. Trang sức có thể tăng cấp, cường hóa theo cấp nhưng không thể khai quang.
 6. Nhân vật cần đạt cấp 20 hồi nguyên 2 mới có thể dùng trang sức.

Thuộc tính bộ trang sức

Phẩm ChấtBộVõ Kỹ
TRANG SỨC KIM Thị Huyết
 • Thuộc tính bộ 3,5,7 món: Tăng 150% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 1800 phòng thủ
 • Hiệu ứng bộ: Giảm bạo thương 1%
Thiên Kiếp
 • Thuộc tính bộ 3,5,7 món: Tăng 165% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 1900 phòng thủ
 • Hiệu ứng bộ: Giảm bạo thương 2%
Sát Ý
 • Thuộc tính bộ 3,5,6,7 món: Tăng 181% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 2000 phòng thủ, tăng sát thương hư chiêu 1%
 • Hiệu ứng bộ: Giảm bạo thương 3%
Ma Chiến
 • Thuộc tính bộ 3,5,6,7 món: Tăng 198% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 2100 phòng thủ, tăng sát thương hư chiêu 2%
 • Hiệu ứng bộ: Giảm bạo thương 4%
U Hồn
 • Thuộc tính bộ 3,5,6,7 món: Tăng 225% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 2300 phòng thủ, tăng sát thương hư chiêu 3%tăng sát thương thực chiêu 2%
 • Hiệu ứng bộ: Giảm bạo thương 5%
Phẩm ChấtBộVõ Kỹ
TRANG SỨC NGỌC Thời Quang
 • Thuộc tính bộ 3,5,7 món: Tăng 240% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 2400 phòng thủ
 • Hiệu ứng bộ: Tăng bạo thương 1%
Tinh Thần
 • Thuộc tính bộ 3,5,7 món: Tăng 260% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 2600 phòng thủ
 • Hiệu ứng bộ: Tăng bạo thương 2%
Thượng Nguyên
 • Thuộc tính bộ 3,5,6,7 món: Tăng 280% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 2800 phòng thủ, tăng sát thương thực chiêu 2%
 • Hiệu ứng bộ: Tăng bạo thương 3%
Vạn Thế
 • Thuộc tính bộ 3,5,6,7 món: Tăng 295% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 3000 phòng thủ, tăng sát thương thc chiêu 4%
 • Hiệu ứng bộ: Tăng bạo thương 4%
Thiết Mã
 • Thuộc tính bộ 3,5,6,7 món: Tăng 585% sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản, 6000 phòng thủ, tăng sát thương thực chiêu 5%, giảm bạo thương 5%
 • Hiệu ứng bộ: Tăng bạo thương 5%

Thoả thuận sử dụng