App icon

Tính năng mới - Hoang Mạc Loạn Đấu

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến, 
Chốn Giang hồ Cửu Âm vô cùng rộng lớn, không ít nơi chưa hề có dấu chân người lui đến, bỗng nay giang hồ đồn đoán xuất hiện một Hoang Mạc vốn dĩ rất hoang vu nhưng nay lại trở nên đông đúc náo loạn bởi các Nhân sĩ võ lâm tìm đến tranh tài cao thấp, giành về những phần thưởng giá trị không hề nhỏ.


Điều Kiện Tham Gia

 1. Thời gian: 18:00 - 23:00 mỗi ngày.
 2. Yêu cầu: Đạt cấp 60.
 3. Mô tả: 9 người loạn đấu, kết hợp chiêu thức tâm pháp giành chiến thắng. Mỗi ngày được nhận thưởng 2 lần, số lần nhận thưởng chưa dùng được tích lũy đến chủ nhật.

Cách Chơi

 1. Vào Hoang Mạc Loạn Đấu sẽ có lực chiến thống nhất, không thể đem theo Linh Sủng. Sau khi vào tất cả người chơi nhận chiêu thức của một môn phái ngẫu nhiên.
 2. Hấp thu Tinh Khí trên mặt đất để nhận điểm và kinh nghiệm.
 3. Kinh nghiệm đạt mức sẽ tăng cấp, tăng cấp sẽ tăng sinh lực cơ bản. Khi lực chiến vượt 1.000.000, mỗi khi tăng 100.000 lực chiến sẽ tăng 1 điểm Cảnh Giới Tinh Tuần giúp tăng 200 sinh lực tối đa đồng thời hấp thu Tinh Khí nhanh hơn.
 4. Tăng đến cấp 62, 64 lĩnh ngộ 3 chiêu thức ngẫu nhiên chỉ được chọn 1 thay thế chiêu thức đang dùng. Cấp 61, 63, 66, 70, 72, 78 lĩnh ngộ 2 tâm pháp ngẫu nhiên chỉ được chọn 1, Tâm Pháp có thể cộng dồn. Cấp 68 lĩnh ngộ 2 tuyệt kỹ ngẫu nhiên chỉ được chọn 1.
 5. Sau một thời gian, trên bản đồ sẽ xuất hiện Linh Chi, đánh chúng sẽ nhận được Tinh Khí .
 6. Diệt người chơi khác cũng có thể rơi ra Tinh Khí, người bị đánh bại sẽ mất một phần Tinh Khí.

Phần Thưởng

Phần thưởng xếp hạng:

 • Hạng 1: Túi Đài Đúc x5, Túi Quyển Trang Bị (Cao) x1, Túi Mảnh Võ Học-Ngọc x1, Túi Mảnh Cổ Phổ x1, Thần Cơ Thạch x10.
 • Hạng 2-3: Túi Đài Đúc x3, Búa Rèm x20, Ngũ Linh Ngọc x50, Thần Cơ Thạch x5.
 • Hạng 4-9: Túi Đài Đúc x1, Ngũ Linh Ngọc x20, Thần Cơ Thạch x3, Bạc Khóa x100.000.

Phần thưởng điểm số:

 • 500-999: Túi Quyển Trang Sức (Cao) x1, Vàng Khóa x20, Bùa Rèn x2.
 • 1000-1999: Rương Quần Tinh x1, Túi Quyển Trang Sức (Cao) x2, Vàng Khóa x80, Bùa Rèn x20.
 • 2000 trở đi: Rương Quần Tinh x2, Túi Quyển Trang Sức (Cao) x3, Vàng Khóa x200, Bùa Rèn x50.

Thoả thuận sử dụng