App icon

Võ Học Mới - Thần Tiễn Cửu Sách

Tin tức  | 


Võ học mới - Trải nghiệm mới. Võ học Thần Tiễn Cửu Sách là loại võ học cổ phổ đến từ Nam Cung Thế Gia

  • Phẩm Chất: Ngọc
  • Vũ khí sử dụng: Rương Ám Khí
  • Đặc điểm võ học: Sát Thương
Tên Chiêu ThứcLoạiHình ẢnhKỹ Năng Cơ Bản
Phi Thỉ Kinh Lôi Đánh Thường -Hiệu quả: Đòn cuối tấn công trong phạm vi bán kính hình quạt 8m, 60 độ phía trước, tấn công kèm tê liệt
Phân Vân Quán Nhật Thực Chiêu 1 -Hiệu quả: Dồn lực ra đòn, dồn lực càng lâu, sát thương càng cao. Khi tấn công sẽ kèm 15% hút Sl, thi triển chiêu thức ở trạng thái Hoàng Bá Thể
-Hiệu Ứng: Tấn công chính xác sẽ giảm cho [Phân Vân Quán Nhật] 5s chờ, phạm vi chiêu thức tăng 2m
Tiêu Quang Định Trần Thực Chiêu 2 -Hiệu quả: Bắn 1 Độc Môn Cơ Quan Tiễn về phía mực tiêu, khiến địch trong phạm vi 4m hình tròn xung quanh tập trung về trung tâm mục tiêu, sau đó gây cho địch trong phạm vi 3s [Cấm khinh công]
-Hiệu Ứng: Tập trung bỏ qua ngự chiêu mục tiêu 
-Hiệu Quả Biến Chiêu: Bắn mũi tên kèm cơ quan hỏa dược, mục tiêu bị chính xác sẽ phát nổ và gây cho địch trong phạm vi 4m hình tròn xung quanh 2s [Hôn Mê]
Bát Huyền Ngự Khí Hư Chiêu -Hiệu quả: Phá ngự chiêu mục tiêu, gây 3s [Định Thân]. Tấn công lúc này sẽ lấy cả điểm nộ khí của mục tiêu
Tọa Cầm Tâm Ngự Chiêu -Hiệu quả: Khi Ngự Chiêu thành công, tốc độ di chuyển tăng 40%, duy trì 10s, đồng thời có 60% nhận [Lạc Nhạn], miễn hạn chế di chuyển, di trí 8s, thời gian hồi 30s. Ngự chiêu thành công sẽ thi triển Đánh Bay mực tiêu và có % khiến mục tiêu chịu [Dị Thương], sát thương phải chịu tăng 10%, duy trì 10s, cộng dồn tối đa 2 tầng, khi phản kích sẽ vào [Hồng Bá Thể], % [Giảm Thương]
Bạo Vũ Liên Châu Nộ Chiêu -Hiệu quả: Tấn công kèm Tê Liệt, khi xuất chiêu sẽ vào Hồng Bá Thể
-Hiệu Ứng: Tiêu Hao toàn bộ nộ khí bản thân, nộ khí càng cao, sát thương càng lớn

Thoả thuận sử dụng