App icon

Tính Năng PvP Bang Hội - Tu La Trường

Tin tức  | 
Điều Kiện Tham Gia


  1. Đạt Lv90
  2. 00:00 mỗi ngày sẽ nhận 2 lần tham gia, số lần được tích lũy, 24:00 Chủ Nhật hằng tuần sẽ reset số lần.
  3. 12:00-13:00, 10:00-22:00 mỗi ngày tiến hành báo danh
  4. Cá nhân hoặc tổ đội tham gia, chỉ được tổ đổi thành viên cùng bang

Quy Tắc


 1. Tính năng sẽ có 3 giai đoạn, khi vào cần chọn lực chiến thỏa yêu cầu của giai đoạn 1 và 2, giai đoạn cuối mặc định chọn hết
 2. Chọn xong lực chiến sẽ bắt đầu ghép cặp, khi số người ghép đủ 10 người sẽ vào tính năngCách Chơi

 1. Tính năng chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 5 phút
 2. người chơi sẽ tranh đoạt [Chìa Tu La], có [Chìa Tu La] hoặc Top 3 tích điểm sẽ được vào giai đoạn tiếp theo
 3. Mỗi giai đoạn đề sẽ xuất hiện Boss và Rương, mở Rương sẽ nhận [Chìa Tu La] và tích điểm
 4. Người chơi có [Chìa Tu La] nếu tử vong sẽ rớt chìa
 5. Sau khi kết thúc mỗi giai đoạn, người chơi không đủ điều kiện vào tầng tiếp theo sẽ trực tiếp nhận thưởng và rời khỏi Map


Hướng Dẫn

 1. Sau khi vào tính năng, thành viên cùng Bang sẽ thành đồng đội, người chơi khác sẽ thành kẻ địch.
 2. Sau khi tử vong sẽ hồi sinh ở vị trí bất kỳ
 3. Sau khi tử vong sẽ ngẫu nhiên rơi vật phẩm trong túi
 4. Giai đoạn vào càng cao, tích điểm nhận được càng cao, thưởng cũng càng nhiều

Phần Thưởng

 1. Diệt Quái, mở rương đều nhận được phần thưởng
 2. Diệt người chơi cũng được nhận thưởng
 3. Thưởng tích điểm: khi rời tính năng hoặc thi đấu kết thúc sẽ dựa vào tích điểm để phát thưởng
Thưởng Bang

 • Mỗi trận thi đấu kết thúc đều sẽ dựa vào xếp hạng cá nhân để tích điểm bang

 • Hạng 1 tăng 100 điểm
 • Hạng 2 tăng 80 điểm
 • Hạng 3 tăng 60 điểm
 • Hạng 4 tăng 40 điểm
 • Hạng 5 tăng 20 điểm
 • Hạng 6-15 tăng 15 điểm
 • Hạng 16-30 tăng 10 điểm

 • 24:00 Chủ Nhật hằng tuần sẽ dựa vào xếp hạng bang để phát thưởng cho tất cả thành viên thuộc top 100
Thoả thuận sử dụng