App icon

Tính Năng Mới - Khắc Trang Bị

Tin tức  | 


Một tính năng mạnh hóa mới xuất hiện sẽ đem đến cho các vị thiếu hiệp lối chơi mới đa dang hơn, thú vị hơn. Các vị thiếu hiệp có thể tìm đến mục Khắc trang bị trong tính năng Cường Hóa để cùng khám phá cách thức gia tăng sức mạnh mới của Cửu Âm.

  • Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ Phản Phác Quy Chân có thể tiến hành khắc trang bị của mình để tăng thuộc tính cơ bản và đặc biệt của nhân vật.
  • Không giống như Tôi Luyện, thuộc tính không thể tùy thời thay đổi mà trực tiếp đè lên thay thế thuộc tính cũ
  • Nguyên liệu cần: Đao Phong Nham (Đồng) (Bạc) (Vàng) (Ngọc). Có được thông qua bí cảnh Tứ Giao Bí Lao

Khắc Trang Bị

Đao Phong Nham (Đồng)

Đao Phong Nham (Bạc)

Đao Phong Nham (Vàng)

Đao Phong Nham (Ngọc)

  • Thuộc tính tăng tùy vào trang bị và cách build acc như tăng phòng thủ, tăng máu, tắng sát thương…

Thoả thuận sử dụng