App icon

Thông Báo - Gộp Máy Chủ Cửu Âm VNG

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến,

Đã là Nhân Sĩ hành tẩu khắp chốn giang hồ, ắt hẳn khát vọng mong muốn so tài cùng những đối thủ xứng tầm vốn luôn bùng cháy trong huyết khí anh hào. Đồng thời để tạo điều kiện cho chư vị có thể tìm được bằng hữu, phối ngẫu tương duyên.

Nội Dung

1. Thời Gian Gộp:
 • Thời gian gộp máy chủ dự kiến như sau:
  • Đợt 1: Dự kiến trong tháng 10.
  • Đợt 2: Dự kiến trong tháng 11.
 • Lưu ý: Thời gian cụ thể gộp server sẽ được BĐH Cửu Âm công bố sau.
2. Danh Sách Máy Chủ Gộp:
 • Các máy chủ gộp Đợt 1 trong tháng 10 gồm có:
Máy Chủ Gộp Đợt 1
(S1) Thái Sơn + (S2) Hoa Sơn
(S7) Thiên Sơn - (S8) Địa Sơn + (S9) Tuyết Sơn - (S10) Vương Sơn
(S28) Ỷ Thiên + (S29) Thế Thiên
(S30) Kiếm Thiên + (S31) Đường Thiên
(S32) Lâm Thiên + (S33) Lạc Thiên
 • Các máy chủ gộp Đợt 2 trong tháng 11 gồm có:
Máy Chủ Gộp Đợt 2
(S3) Hằng Sơn - (S4) Hành Sơn + (S5) Tung Sơn - (S6) Phật Sơn
(S11) Hoàng Sơn - (S12) Kim Sơn + (S13) Băng Sơn - (S14) Hỏa Sơn
(S18) Trường Giang + (S19) Châu Giang - (S20) Cửu Giang + (S21) Long Giang - (S22) Quỳnh Giang

Lưu ý Gộp Server

 • Quy tắc xóa Nhân Vật cấp thấp
  • Vàng khóa ít hơn 500, Bạc khóa ít hơn 5.000.000.
  • Cấp thấp hơn 15.
  • 30 ngày không online.
 • Quy tắc giữ lại nhân vật trong tài khoản, theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Môn phái (mỗi phái chỉ giữ lại 1 nhân vật, tối đa 3 phái).
  • Đẳng Cấp (chỉ giữ lại 3 nhân vật có đẳng cấp cao nhất).
  • Thời gian online (chỉ giữ lại 3 nhân vật có thời gian online cao nhất).
 • Ví dụ: Một tài khoản có số lượng nhân vật như sau:
  • S3-ThieuLam (Cấp 72)
  • S3-NgaMy (Cấp 70)
  • S3-CaiBang (Cấp 1)
  • S4-ThieuLam (Cấp 1)
  • S4-DuongMon (Cấp 70)
  • S4-VoDang (Cấp 70)
 • Sau khi gộp server, sẽ giữ lại:
  • Theo điều kiện 1 – Môn Phái, giữ lại Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, Đường Môn, Cái Bang.
  • Theo điều kiện 2 – Đẳng Cấp, giữ lại: S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70), S4-VoDang (Cấp 70).
  • Theo điều kiện 3 – Thời gian online, loại S4-VoDang (Cấp 70) do có thời gian online ít nhất.
  • Còn lại : S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70).

Quy Tắc Đặt Tên

 • Nhân vật và bang hội trùng tên. Hệ thống sẽ thêm tên server vào phía sau tên nhân vât và bang hội.
 • Nhân sĩ vui lòng nhận hết thư đính kèm vật phẩm trước khi gộp server.

Bảng Xếp Hạng và Tính Năng

 • Reset BXH lực chiến, lực chiến môn phái, lôi đài, liên đấu.
 • Reset BXH đại hội võ lâm và trở về trạng thái ban đầu.
 • Lãnh Địa Chiến sẽ bị thu hồi, bang hội sau khi gộp cần đi chiếm lại.
 • Tất cả đấu giá bang hội sẽ bị hủy, bang chiếm Quang Minh Đỉnh sẽ bị reset.
 • Reset chức vị môn phái.
 • Reset “Diệt lần đầu” Cấm Địa.
 • Hành lễ trong Hoa Sơn Chi Lĩnh và Võ Lâm Minh Chủ sẽ chỉ nhận phần thưởng mặc định khi hành lễ không thêm phần thưởng hành lễ cùng server ở tuần đầu tiên.

Chúc các Nhân Sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Cửu Âm!

Thoả thuận sử dụng