App icon

Thông Báo Gộp Cụm Máy Chủ

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến,

Nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho quý Nhân Sĩ khi bôn tẩu giang hồ cùng Cửu Âm. BĐH sẽ tiến hành gộp cụm Giang Nam Và Giang Châu theo thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian tiến hành: 09:00 – 11:00 ngày 10/07/2017 ( thời gian thực tế có thể lâu hơn dự kiến).
 • Danh sách cụm máy chủ gộp:
Cụm Server GộpThời GianCụm Server Sau Gộp
Giang Nam - Giang Châu 09:00 - 11:00 Giang Nam
 • Trong thời gian gộp, những máy chủ khác vẫn đăng nhập bình thường.

Những Tính Năng Được Nâng Cao Sau Khi Gộp Cụm Server

 • Cụm Server Giang Nam - Giang Châu:
  • Võ Lâm Minh Chủ.
  • Hoa Sơn Chi Lĩnh.
  • Chiến Trường Tống Kim.
  • Chiến Trường Sinh Tồn.
  • Tống Kim Bang Hội Chiến.
  • Phó Bản Thí Luyện.
  • Phó Bản Cấm Địa.
  • Phó Bản Tâm Ma.
  • Phó Bản Sư Môn.
  • Tính Năng Liên Đấu.
  • Tính Năng Đua Ngựa.
  • Tỉ Thí Lôi Đài.
  • Hoa Sơn Luận Kiếm.

Chúc các Nhân Sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Cửu Âm!

Thoả thuận sử dụng