App icon

Thông báo bảo trì trang nạp thẻ (14h-14h30 hôm nay 02/10)

Tin tức  | 


Qúy nhân sĩ thân mến,
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, trang nạp thẻ chính thức của Cửu Âm https://mobi.pay.zing.vn/cack/ sẽ tiến hành bảo trì với thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 đến 14:30 ngày 02/10/2018
  • Nội dung bảo trì: Cập nhật hệ thống
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Nhân sĩ không thể đăng nhập vào trang nạp thẻ: https://mobi.pay.zing.vn/cack/.
Lưu ý:
  • Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Mong quý nhân sĩ vui lòng thông cảm vì sự bất tiện này

Kính báo.

Thoả thuận sử dụng