App icon

[Thông Báo] - Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 06/12/2018

Tin tức  | 


Qúy nhân sĩ thân mến,

Vào ngày 06/12 Cửu Âm-VNG sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ nhằm cập nhật phiên bản mới "Đấu Chuyển Càn Khôn". Thông tin cụ thể như sau:

Thời Gian:

  • Bắt đầu: lúc 09:00 đến 15:00 ngày 06/12/2018
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
  • Nội dung bảo trì:
    • Bảo trì cập nhật phiên bản mới "Đấu Chuyển Càn Khôn"
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu Ý:

  • Sau thời gian bảo trì, quý nhân sĩ vui lòng vào Appstore hoặc CHPlay để cập nhật lại phiên bản mới
  • Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật, quý nhân sĩ có thể vào game và tiếp tục trải nghiệm
  • Đồng thời từ phiên bản "Đấu Chuyển Càn Khôn" về sau sẽ không dùng phiên bản trên PC nữa
  • Thời gian bảo trì có thể diễn ra lâu hơn dự kiến

Nội Dung Update Phiên Bản "Đấu Chuyển Càn Khôn"

Hy vọng phiên bản mới này sẽ mang lại cho quý nhân sĩ có thêm nhiều niềm vui hơn trên con đường bôn tẩu

BĐH Kính Báo.

Thoả thuận sử dụng