App icon

Những Lưu Ý Khi Nạp Thẻ

Tin tức  | 


Nạp Thẻ

  • Vào “Cửa Hàng”-> “Nạp” sẽ xuất hiện giao diện nạp thẻ.

Cửu Âm

Thẻ Tháng - Lợi Ích 30 Ngày

  • Lưu ý: Không tính vào Quà nạp lần đầu và Điểm VIP .

Cửu Âm

Quỹ Đầu Tư – Lợi ích Tăng Cấp

  • Nhận thưởng tại “Hoạt Động” -> “Quỹ Đầu Tư” khi đạt cấp tương ứng.

Cửu Âm

Cửu Âm

Gói Nạp Tối Thiểu: 30.000 VNĐ

  • Với số tiền thiếu hoặc thừa khi nạp thẻ sẽ có thông báo rõ ràng khi Nhân Sĩ chọn gói nạp tương ứng.

Cửu Âm

Chúc các Nhân Sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Cửu Âm!

Thoả thuận sử dụng