App icon

Mở Thêm Nhiều Ngoại Trang Mới

Tin tức  | 


Bên cạnh những thử thách mới mà các vị thiếu hiệp cần khiêu chiên và vượt qua, thì phiên bản mới kỳ này cũng đem đến cho người chơi hai bộ ngoại trang vô cùng đặc sắc. các vị thiếu hiện có thể vừa ngao du giang hồ vừa nhận được ngoại ttrang mới, như là phần thưởng sau những trận chiến gian khổ

Các Ngoại Trang Mới

  • Thu Doanh Sam
  • Cách nhận: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Phản Phác Quy Chân

  • Giáng Vân Kim Lăng
  • Cách nhận:Trang bị toàn thân khắc lên cấp 2 sao

Thoả thuận sử dụng