App icon

Con Đường Hóa Cảnh - Hồi Nguyên 2

Tin tức  | 


Lâm Thiên Nam tại Tô Châu nhận thấy Nhân sĩ là thiên tài võ học, chắc chắn có thể đột phá cao hơn. Mở ra cảnh giới mới, tăng thêm công lực cho Nhân sĩ trên con đường hành hiệp trượng nghĩa.


Giới Thiệu

  • Khi người chơi đạt cấp 100 - Hồi Nguyên 1 có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ Con Đường Hóa Cảnh để đột phá tăng cấp, đột phá công lực. Khi người chơi tăng cấp, thuộc tính cơ bản của nhân vật sẽ được tăng lên.

Nội dung nhiệm vụ:

  • Khi nhân vật lên cấp 100 - Hồi Nguyên 1, sẽ hiện nhiệm vụ Con Đường Hóa Cảnh ở bên cột nhiệm vụ chính tuyến. Đến trò chuyện cùng Lâm Thiên Nam tại Tô Châu để tiếp tục nhiệm vụ.
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật sẽ trở về cấp 1 - Hồi Nguyên 2, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi nhân vật đạt cấp 100.
  • Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ được giao để gia tăng cấp, thuộc tính nhân vật và công lực.

Thoả thuận sử dụng