App icon

Cập nhật thêm Võ kỹ mới

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến, 

Võ học Cửu Âm không ngừng biến hóa đa đa dạng, phiên bản "Hoang Mạc Phong Vân" lại xuất hiện thêm võ kỹ của một số bộ võ học làm cho giang hồ vốn đã dậy sóng nay lại càng khốc liệt với những màn tranh tài gay cấn.

Võ HọcChiêu ThứcVõ Kỹ
HUYẾT SÁT ĐAO PHÁP Tá Đao Sát Nhân
 • Giai đoạn 1: Tất cả tấn công trong thời gian Hộ Thuẫn, mỗi đòn chính xác sẽ thêm cho bản thân hiệu quả hồi phục bằng 1% sinh lực tối đa
 • Giai đoạn 2: Hồi phục 2% sinh lực tối đa
 • Giai đoạn 3: Hồi phục 3% sinh lực tối đa
Cách Sát Vật Luận
 • Giai đoạn 1: Nếu sinh lực thấp hơn 10% sẽ thi triển ở Hồng Bá Thể
 • Giai đoạn 2: Sinh lực tăng đến 30%
 • Giai đoạn 3: Sinh lực tăng đến 50%, mỗi lần tấn công mục tiêu gây 2 giây Hôn Mê
Hàn Phong Ẩm Huết
 • Giai Đoạn 1: Tăng uy lực xuất chiêu, sinh lực tối đa tăng 5%
 • Giai Đoạn 2: Tăng 10%
 • Giai Đoạn 3: Tăng 15%, hoàn thành lần diệt đầu sẽ giảm 5 giây chờ nộ chiêu
Võ HọcChiêu ThứcVõ Kỹ
HUYẾT HẢI MA ĐAO LỤC Huết Nhẫn Ma Tâm
 • Giai đoạn 1: Huyết Nhẫn Ma Tâm, tấn công bỏ qua 20% kháng Hôn Mê của mục tiêu
 • Giai đoạn 2: Bỏ qua 40% kháng Hôn Mê của mục tiêu
 • Giai đoạn 3: Bỏ qua 70% kháng Hôn Mê của mục tiêu
Xá Thần Khí Phật
 • Giai đoạn 1: Tấn công có 10% kích hoạt hiệu ứng tấn công x2, xuất chiêu sẽ ở Hồng Bá Thể (Cộng dồn|Hút SL|Bạo Kích|Chờ|x2)
 • Giai đoạn 2: Tỉ lệ thi triển tăng đến 20%
 • Giai đoạn 3: Tỉ lệ thi triển tăng đến 35%
Phóng Hạ Đồ Đao
 • Giai Đoạn 1: Thi triển [Phóng Hạ Đồ Đao], tăng 10% uy lực chiêu thức, duy trì 15 giây
 • Giai đoạn 2: Uy lực chiêu thức tăng 20%
 • Giai đoạn 3: Uy lực chiêu thức tăng 30%. Tấn công bỏ qua phòng thủ và thêm cho mục tiêu [Nghiệt]
Võ HọcChiêu ThứcVõ Kỹ
TÂM PHẬT CHƯỞNG Bồ Tát Ấn
 • Giai đoạn 1: Xuất chiêu ở Hồng Bá Thể, tỉ lệ bị khống chế giảm 15%, duy trì 10 giây
 • Giai đoạn 2: Tỉ lệ bị khống chế giảm 30%
 • Giai đoạn 3: Tỉ lệ bị khống chế giảm 50%. Giảm nửa thời gian chờ chiêu thức và nội lực tiêu hao
Không Tướng Vô Tướng
 • Giai đoạn 1: Tấn công sẽ thi triển hiệu quả chữa trị phạm vi, giúp bản thân và đồng đội hồi phục 3% sinh lực tối đa và 3% sinh lực đã mất
 • Giai đoạn 2: Hiệu quả hồi phục tăng đến 6%
 • Giai đoạn 3: Hiệu quả hồi phục tăng đến 10%
Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Ấn
 • Giai đoạn 1: Tạo vòng sáng cho đồng đội, trong vòng sáng có 4s Hồng Bá Thể và duy trì hiệu quả giải trừ khống chế
 • Giai đoạn 2: Trong vòng sáng sẽ có 5 giây Hồng Bá Thể
 • Giai đoạn 3: Trong vòng sáng sẽ có 6 giây Hồng Bá Thể
Võ HọcChiêu ThứcVõ Kỹ
HOA SƠN KIẾM PHÁP Bạch Vân Xuất Tụ
 • Giai đoạn 1: Khi xuất chiêu sẽ vào Hồng Bá Thể
 • Giai đoạn 2: Mỗi đòn 4%, có thể tăng đến 40%
 • Giai đoạn 3: Mỗi đòn 5%, có thể tăng đến 50%, xuất chiêu ở Hồng Bá Thể
Bạch Hồng Quán Nhật
 • Giai đoạn 1: Phạm vi tấn công tăng gấp 3 lần
 • Giai đoạn 2: Tốc độ Xuyên Thấu tăng 50%
 • Giai đoạn 3: Uy lực chiêu thức tăng 30%
Vô Biên Lạc Mộc
 • Giai đoạn 1: Tất cả địch trong vòng sáng khi bị đánh trúng sẽ chịu thêm 10% sát thương
 • Giai đoạn 2: Sát thương phải chịu tăng 20%
 • Giai đoạn 3: Sát thương phải chịu tăng 35%, tất cả đồng đội tỉ lệ bạo kích tăng 100%

Thoả thuận sử dụng