App icon

Hướng Dẫn Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến,

Nhằm bảo đảm cho Quyền Lợi của các Nhân Sĩ Võ Lâm trong quá trình trải nghiệm Cửu Âm bằng phương thức đăng nhập “Chơi Ngay”. Ngay sau đây Ban Điều Hành sẽ hướng dẫn chư vị cách bảo vệ tài khoản như sau:

Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

   • Lưu ý: Chỉ áp dụng với các Nhân Sĩ đang sử dụng hình thức “Chơi Ngay” trên bất kỳ thiết bị nào.

Lợi Ích Khi Cập Nhật Email Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay:

  • Tránh thất lạc thông tin không đáng có.
  • Bảo vệ tài khoản của mình khi xảy ra tranh chấp không đáng có.
  • Có thể tham gia trải nghiệm Cửu Âm bằng bất cứ thiết bị nào.

Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay:

 • Bước 1: Quý Đấu Giả nhấn chọn vào nút “Hỗ Trợ” thông qua giao diện đăng nhập của Cửu Âm.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 2: Quý Nhân Sĩ nhấp vào “Bảo vệ tài khoản chơi ngay” để nhập Email bảo vệ cho tài khoản.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 3: Nhập Email bảo vệ tài khoản và mật khẩu để quý Nhân Sĩ đăng nhập vào game sau này.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 4: Vào tài khoản Email đã đăng ký bảo vệ để xác nhận lại từ hệ thống. Lưu ý: Email xác nhận sẽ được gửi vào mục Spam trong hòm thư của các Nhân Sĩ.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 5: Nhấp vào link xác nhận sau đó nhập mật khẩu để hoàn tất việc xác thực thông tin bảo vệ tài khoản.

Cửu Âm - Hướng dẫn

Khôi Phục Tài Khoản Chơi Ngay

 • Bước 1: Quý Đấu Giả nhấn chọn vào nút “Hỗ Trợ” thông qua giao diện đăng nhập của Cửu Âm.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 2: Quý Nhân Sĩ nhấp vào “Khôi phục tài khoản chơi ngay” để tiến hành khôi phục lại tài khoản trước đó đã đăng nhập thông qua hình thức “Chơi Ngay” trên thiết bị.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 3: Nhập lại Email và mật khẩu mà các Nhân Sĩ đã hoàn thành ở phần “Bảo vệ tài khoản chơi ngay” để tiến hành đăng nhập vào game.

Cửu Âm - Hướng dẫn

 • Bước 4: Tại Giao diện Quý Nhân Sĩ có thể nhập vào số Chứng Minh Nhân Dân, thông tin này sẽ được BĐH đối chất khi có tranh chấp tài khoản.

Cửu Âm - Hướng dẫn

Chúc Quý Nhân Sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thăng hoa cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng