App icon

Bảo vật mới - Quần Tinh

Tin tức  | 


Quý Nhân Sĩ Cửu Âm thân mến, 
Trên con đường hành hiệp trượng nghĩa, Bảo Vật luôn là vật phẩm không thể thiếu góp phần nâng cao công lực mà bất cứ Nhân sĩ nào cũng ao ước sở hữu. Tại vùng đất hoang mạc vừa được khai phá, giang hồ đồn đoán có sự xuất hiện của món Bảo Vật mới với uy lực kinh thiên, Nhân sĩ nào đạt được sẽ có thể áp đảo quần hùng, tranh vị xưng vương, độc bá võ lâm!


Cách Nhận

  1. Dùng Rương Quần Tinh có xác suất nhận.
  2. Hoạt động sự kiện.

Thuộc tính bộ bảo vật

Trang bị 2 cái: Phòng thủ +160
Trang bị 3 cái: Giảm bạo thương +4%
Trang bị 4 cái: Bạo thương +4%
Trang bị 5 cái: Tấn công +160, Sinh lực +3500

Thoả thuận sử dụng