App icon

Giới thiệu - Nhiệm Vụ Hồi Quy

Tin tức  | 


Trong phiên bản lần này, với mong muốn kêu gọi quý nhân sĩ quay lại. BĐH có cập nhật thêm hoạt động "Nhiệm Vụ Hồi Quy". Nhiệm vụ này sẽ mang lại nhiều phần thưởng hấp dẫn giúp quý nhân sĩ nhanh chống đuổi kịp những người chơi trước

Tham Gia

  • Cấp tham gia: Lv 30
  • Chia làm 4 kênh: Kênh trang bị, Kênh võ học, Kênh bảo vật, Kênh thần binh
  • Mỗi kênh sẽ có tối đa 20 vòng.
  • Mỗi nhiệm vụ sẽ được miễn phí 1 ngày 1 lần

Kênh trang bị

Kênh võ học

Kênh bảo vật

Kênh thần binh

Cách chơi

  • Đến Tô Châu (Khu An Toàn) gặp Sứ Giả Hồi Quy để nhận nhiệm vụ

  • Click nhận hệ thống sẽ chuyển đến nơi làm nhiệm vụ

  • Hoàn thành nhiệm vụ của kênh nào sẽ nhận được phần thưởng của kênh đó

  • Hết số lượt miễn phí để tiếp tục phải dùng vàng để nhận nhiệm vụ. Xong ngay nhiệm vụ tốn 10 vàng

  • Có thể dùng vàng để hoàn thành nhanh hết tất cả nhiệm vụ


Nhiệm vụ hồi quy sẽ giúp cho quý nhân sĩ nhanh chống hòa nhập lại với những người chơi trước một cách dễ dàng đấy!
CHÚC QUÝ NHÂN SĨ TRẢI NGHIỆM GAME VUI VẺ!

Thoả thuận sử dụng