App icon

Gameplays mới - Thủ Vệ Gia Viên

Tin tức  | 


Giới Thiệu

 • 1. Phó bản nhiều người dựa trên Gia Viên
 • 2. Mỗi lần vượt phó bản sẽ được nhận thưởng
 • 3. Phó bản mỗi tuần thiết lập lại 1 lần. Có thể tự vượt ải 1 lần và tham gia theo lời mời người khác 2 lần, tổng cộng 3 lần được nhận thưởng

Quy Tắc

 • 1. Người chơi có Gia Vien đạt độ xa hoa và độ tiện nghi chỉ định mới được tham gia. Có thể tổ đội hoặc ghép trận theo hình thức cá nhân (có thể vượt ải một mình).
 • 2. Người chơi được mời cũng cần đáp ứng yêu cầu độ xa hoa và độ tiện nghi.
 • 3. Người chơi chiến đấu và bố trí cơ quan hoặc triệu hồi NPC, giúp ngăn kẻ địch xâm nhập Gia Viên.
 • 4. Diệt BOSS cuối trong phó bản sẽ hoàn thành khiêu chiến. Nếu thất bại sẽ không trừ số lần nhận thưởng, có thể khiêu chiến nhiều lần.
 • 5. Sau khi nhận hết phần thưởng của 1 lần tự mình mở vượt ải và 2 lần được mời, tuần này không thể mở nữa.
 • 6. Thưởng được đưa vào túi, nếu túi đầy sẽ gửi qua thư.

Giới Thiệu Quái

 • 1. Thiên Canh: Có kỹ năng khống chế, chủ động tấn công và truy kích người chơi.
 • 2. Thiên Ám: Khi ẩn thân, tháp sẽ không tấn công, người chơi đến gần mới xuất hiện.
 • 3. Thiên Bạo: Tự nổ, sau khi bị diệt sẽ gây nhiều sát thương cho người chơi xung quanh
 • 4. Thiên Kiện: Duy trì hồi sinh lực cho đồng đội trong phạm vi nhất định
 • 5. Thiên Mãnh: Cứ 10s có 5s tăng cho bản thân Hộ Thuẫn miễn thương 99%.
 • 6. Thiên Tốc: Giúp đồng đội trong phạm vi 10m xung quanh tăng di chuyển. người chơi giảm di chuyển
 • 7. Thiên Tổn: Khiến người chơi trong phạm vi 8m xung quanh mỗi giây giảm 5% sinh lực.

Thoả thuận sử dụng