App icon

Gameplays mới - Phản Phác Quy Chân

Tin tức  | 


Hoàn thành nhiệm vụ Phản Phác Quy Chân, các vị thiếu hiệp có thể đột phá thực lực. Mở ra cảnh giới mới, tăng thêm sức mạnh cho các thiếu hiệp trên con đường hành hiệp trượng nghĩa.


Giới Thiệu

  • Khi người chơi đạt cấp 100 có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ Phản Phác Quy Chân để đột phá tăng cấp, đột phá công lực. Khi người chơi tăng cấp, thuộc tính cơ bản của nhân vật sẽ được tăng lên.

Nội dung nhiệm vụ:

  • Khi nhân vật lên cấp 100, sẽ hiện nhiệm vụ Phản Phác Quy Chân ở bên cột nhiệm vụ chính tuyến. Đến trò chuyện cùng Lâm Thiên Nam để làm nhiệm vụ.
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhân vật sẽ trở về lv 1, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi nhân vật đạt cấp 100
  • Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ được giao để gia tăng thuộc tính và level

Thoả thuận sử dụng