App icon

Cổ Phổ - Đại Kim Cang Chỉ

Tin tức  | 


Khi gia nhập vào Mộ Dung Gia, quý nhân sĩ sẽ học được nội công "Quy Tức Vô Cực Công", tâm pháp "Tâm Di Vạn Tượng". Đặc biệt hơn đó là võ học "Đại Kim Cang Chỉ", một loại võ học bí truyền của Mộ Dung Gia nổi tiếng khắp võ lâm, bách chiến bách thắng.

Điểm Đặc Biệt Của Võ Học Đại Kim Cang Chỉ

  • Võ học này có thể mô phỏng lại chiêu thức của đối phương
  • Thực chiêu đánh thường có thể vừa đánh vừa di chuyển
Hình Ảnh Và Tên Chiêu ThứcHiệu Ứng
Tấn công mục tiêu đơn, trúng mục tiêu bản thân hiệu quả tăng tốc tạm thời (Chiêu thức có thể vừa di chuyển vừa thi triển)
Tấn công mục tiêu đơn gây [Hôn Mê] 3s
Sau khi thi triển chiêu thức, chọn mục tiêu trong 20m xung quanh thêm [Đấu Chuyển Tinh Di], duy trì 15 giây. Lúc này, bản thân có thể tốn 50 nội lực để mô phỏng kỹ năng tiếp theo mục tiêu thi triển, thời gian mô phỏng có hiệu lực 15 giây (Trong thời gian hiệu lực, có thể bấm nút [Hoàn Nguyên] để khôi phục chiêu thức)
Khi phá Ngự Chiêu mục tiêu, có thể khiến tất cả chiêu thức cưỡng chế vào thời gian chờ
Ngự Chiêu thành công, 10% nhận hoặc mất 1 tầng [Chỉ Kình], duy trì 15 giây, tối đa cộng dồn 5 tầng. Phạm vi bắn tăng 2m, mỗi tầng tăng 10% hiệu quả tấn công. Khi kỹ năng phản kích ở trạng thái sẵn sàng, ngự chiêu thành công sẽ tự thi triển kỹ năng phản kích, khi phản kích là Hồng Bá Thể, 40% trạng thái [Giảm Thương]
Tấn công kèm Tê Liệt, liên tục đẩy lùi mục tiêu, khi thi triển là Hồng Bá Thể (Khi thi triển có thể di chuyển)

Tìm Mảnh Võ Học Đại Kim Cang Chỉ

  • Có thể tìm được mảnh võ học Đại Kim Cang Chỉ thông qua nhiệm vụ Mộ Dung Thế Gia hoặc tham gia Cấm Địa Bang

Nhiệm Vụ Mộ Dung Thế Gia

Cấm Địa Bang Hội

Đại Kim Cang Chỉ là loại Cổ Phổ bí truyền của Mộ Dung Gia. Người học được loại võ học này sẽ dễ dàng xưng bá võ lâm đấy!

CHÚC QUÝ NHÂN SĨ TRẢI NGHIỆM GAME VUI VẺ!

Thoả thuận sử dụng