App icon

Cập nhật thêm - Ngoại Trang, Thú Cưỡi Và Linh Sủng Mới

Tin tức  | 


Trong phiên bản này, Cửu Âm VNG sẽ được cập nhật thêm nhiều ngoại trang, thú cưỡi, linh sủng độc đáo, mới lạ. Quý nhân sĩ có thể xem qua những hình ảnh sau:

I. Vũ khí

1. Can Tương Kiếm
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

2. Mạc Tà Kiếm
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

II. Thời trang

1. Tinh Hà Trang
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động Hiệp Lữ Chi Đỉnh

2. Xuân Phong Y
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

3. Thanh Thu Thường
 • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

III. Linh sủng

1. Tiểu Tiên Hạc
 • Tác dụng:
  • Tiên Hạc xoay nhanh phát động tấn công mục tiêu nhiều lần. Tất cả kẻ địch trong phạm vi tấn công chịu sát thương. Nếu mục tiêu là người chơi, chịu thêm sát thương bằng 1% sinh lực tối đa của mục tiêu. Nếu mục tiêu là quái, mỗi đòn tấn công gây sát thương bằng 1% sinh lực tối đa của chủ nhân
  • Hạc Linh: Mở khi đột phá đến 1 sao
  • Hạc Hồn: Mở khi đột phá đến 3 sao
  • Hạc Tường: Mở khi đột phá đến 5 sao
 • Cách nhận:
  • Thu thập đủ 20 mảnh Hồn – Tiểu Tiên Hạc để ghép. Mảnh Hồn – Tiểu Tiên Hạc có thể nhận được tại tiệm tính năng của hoạt động Thủ Vệ Gia Viên

2. Tiểu Sinh Tử Đoạn
 • Tác dụng:
  • Khi Sinh Tử Đoạn dùng kỹ năng, nếu phát hiện chủ nhân đã vào chiến đấu, tăng cho chủ nhân Vòng Sáng tăng ích: Khiến kẻ địch trong phạm vi nhỏ quanh chủ nhân mỗi giây giảm 5 điểm nộ khí
  • Sinh Khí: Mở khi đột phá đạt 1 sao
  • Tử Bàn: Mở khi đột phá đạt 3 sao
  • Tử Tịch: Mở khi đột phá đạt 5 sao
 • Cách nhận:
  • Thu thập đủ 20 mảnh Hồn – Tiểu Sinh Tử Đoạn để ghép. mảnh Hồn – Tiểu Sinh Tử Đoạn có thể nhận được tại tiệm tính năng của hoạt động Thủ Vệ Gia Viên

Thoả thuận sử dụng