App icon

09:30 - 17/05 Gộp Máy Chủ Cửu Âm

Tin tức  | 


Quý Nhân sĩ võ lâm thân mến!

Đã là Nhân Sĩ hành tẩu khắp chốn giang hồ, ắt hẳn khát vọng mong muốn so tài cùng những đối thủ xứng tầm vốn luôn bùng cháy trong huyết khí anh hào. Đồng thời để tạo điều kiện cho chư vị có thể tìm được bằng hữu, phối ngẫu tương duyên.

Chính vì lẽ đó, BĐH Cửu Âm sẽ tiến hành gộp một số máy chủ vào lúc 09:30 ngày 17/05/2018. Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

 • Thời gian bảo trì: Từ 09:30 đến 15:00 ngày 17/05/2018.
 • Phạm vi: Các máy chủ trong danh sách gộp. Những máy chủ còn lại vẫn hoạt động bình thường.
 • Ảnh hưởng: Trong thời gian gộp máy chủ, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.
 • Các máy chủ sẽ gộp trong đợt này gồm có:
Cụm Máy Chủ Gộp
Cụm 1 (S3) Hằng Sơn + (S4) Hành Sơn + (S5) Tung Sơn + (S6) Phật Sơn (S7) Thiên Sơn + (S8) Địa Sơn + (S9) Tuyết Sơn + (S10) Vương Sơn
Cụm 2 (S11) Hoàng Sơn + (S12) Kim Sơn + (S13) Băng Sơn + (S14) Hỏa Sơn (S15) Phong Sơn + (S16) Lôi Sơn + (S17) Hàn Sơn
Cụm 3 (S23) Tô Châu + (S24) Dương Châu (S25) Thanh Châu + (S26) Phong Châu + (S27) Kinh Châu
Cụm 4 (S41) Đạt Ma (S42) Tạ Tốn

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Sự Kiện Đặc Biệt - Long Ảnh Quang Minh

Bang thắng Quang Minh Đỉnh lần đầu tiên của nhóm server đã gộp, BĐH sẽ gửi tặng qua thư 01 Phi Phong Long Ảnh (Phần thưởng sẽ trao cho bang chủ trong vòng 48h kể từ lúc thắng Quang Minh Đỉnh).

Lưu ý Gộp Server

 • Quy tắc xóa Nhân Vật cấp thấp
  • Vàng khóa ít hơn 500, Bạc khóa ít hơn 5.000.000.
  • Cấp thấp hơn 15.
  • 30 ngày không online.
 • Quy tắc giữ lại nhân vật trong tài khoản, theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Môn phái (mỗi phái chỉ giữ lại 1 nhân vật, tối đa 3 phái).
  • Đẳng Cấp (chỉ giữ lại 3 nhân vật có đẳng cấp cao nhất).
  • Thời gian online (chỉ giữ lại 3 nhân vật có thời gian online cao nhất).
 • Ví dụ: Một tài khoản có số lượng nhân vật như sau:
  • S3-ThieuLam (Cấp 72)
  • S3-NgaMy (Cấp 70)
  • S3-CaiBang (Cấp 1)
  • S4-ThieuLam (Cấp 1)
  • S4-DuongMon (Cấp 70)
  • S4-VoDang (Cấp 70)
 • Sau khi gộp server, sẽ giữ lại:
  • Theo điều kiện 1 – Môn Phái, giữ lại Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, Đường Môn, Cái Bang.
  • Theo điều kiện 2 – Đẳng Cấp, giữ lại: S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70), S4-VoDang (Cấp 70).
  • Theo điều kiện 3 – Thời gian online, loại S4-VoDang (Cấp 70) do có thời gian online ít nhất.
  • Còn lại : S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70).

Quy Tắc Đặt Tên

 • Nhân vật và bang hội trùng tên. Hệ thống sẽ thêm tên server vào phía sau tên nhân vât và bang hội.
 • Nhân sĩ vui lòng nhận hết thư đính kèm vật phẩm trước khi gộp server.

Bảng Xếp Hạng và Tính Năng

 • Reset BXH lực chiến, lực chiến môn phái, lôi đài, liên đấu.
 • Reset BXH đại hội võ lâm và trở về trạng thái ban đầu.
 • Lãnh Địa Chiến sẽ bị thu hồi, bang hội sau khi gộp cần đi chiếm lại.
 • Tất cả đấu giá bang hội sẽ bị hủy, bang chiếm Quang Minh Đỉnh sẽ bị reset.
 • Reset chức vị môn phái.
 • Reset “Diệt lần đầu” Cấm Địa.
 • Hành lễ trong Hoa Sơn Chi Lĩnh và Võ Lâm Minh Chủ sẽ chỉ nhận phần thưởng mặc định khi hành lễ không thêm phần thưởng hành lễ cùng server ở tuần đầu tiên.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Nhân sĩ thông cảm bỏ qua. Nay Muội muội kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Thoả thuận sử dụng