App icon

09:00 - 20/10 Bảo Trì Máy Chủ Cửu Âm

Tin tức  | 


Q
uý Nhân sĩ võ lâm thân mến!

Để tiến hành nâng cấp máy chủ, cải thiện chất lượng phục vụ, Muội muội sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Cửu Âm trong thời gian ngắn, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: Từ 09:00 đến 11:00 ngày 20/10/2017.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Cửu Âm.
  • Nội dung bảo trì: Nâng cấp hệ thống máy chủ và chỉnh sửa một số lỗi quan trọng liên quan đến nhân vật.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Nhân sĩ thông cảm bỏ qua. Nay Muội muội kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Thoả thuận sử dụng