App icon

08:30 - 28/06 Bảo Trì Máy Chủ Cập Nhật PBM "Huyết Chiến Nhạn Môn"

Tin tức  | 


Q
uý Nhân sĩ võ lâm thân mến!

Để tiến hành nâng cấp máy chủ, cập nhật phiên bản mới "Huyết Chiến Nhạn Môn", Muội muội sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Cửu Âm trong thời gian ngắn, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08:30 đến 15:00 ngày 28/06/2017.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Cửu Âm.
  • Nội dung bảo trì: Cập nhật phiên bản mới "Huyết Chiến Nhạn Môn".
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Nhân sĩ thông cảm bỏ qua. Nay Muội muội kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Thoả thuận sử dụng