App icon

08:00 - 02/11 Bảo Trì Gộp Máy Chủ

Tin tức  | 


Quý Nhân sĩ võ lâm thân mến!

Để tiến hành nâng cấp máy chủ, cải thiện chất lượng phục vụ, Muội muội sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Cửu Âm trong thời gian ngắn, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

 • Thời gian bảo trì: Từ 08:00 đến 13:30 ngày 02/11/2017.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ Cửu Âm.
 • Nội dung bảo trì: Bảo trì nâng cấp toàn bộ máy chủ và tiến hành gộp các máy chủ đã thông báo.
 • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.
 • Các máy chủ sẽ gộp trong đợt này gồm có:
Máy Chủ Gộp
(S3) Hằng Sơn - (S4) Hành Sơn + (S5) Tung Sơn - (S6) Phật Sơn
(S11) Hoàng Sơn - (S12) Kim Sơn + (S13) Băng Sơn - (S14) Hỏa Sơn
(S18) Trường Giang + (S19) Châu Giang - (S20) Cửu Giang + (S21) Long Giang - (S22) Quỳnh Giang

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Sự Kiện Đặc Biệt - Long Ảnh Quang Minh

Bang thắng Quang Minh Đỉnh lần đầu tiên của nhóm server đã gộp, BĐH sẽ gửi tặng qua thư 01 Phi Phong Long Ảnh (Phần thưởng sẽ trao cho bang chủ trong vòng 48h kể từ lúc thắng Quang Minh Đỉnh).

Lưu ý Gộp Server

 • Quy tắc xóa Nhân Vật cấp thấp
  • Vàng khóa ít hơn 500, Bạc khóa ít hơn 5.000.000.
  • Cấp thấp hơn 15.
  • 30 ngày không online.
 • Quy tắc giữ lại nhân vật trong tài khoản, theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Môn phái (mỗi phái chỉ giữ lại 1 nhân vật, tối đa 3 phái).
  • Đẳng Cấp (chỉ giữ lại 3 nhân vật có đẳng cấp cao nhất).
  • Thời gian online (chỉ giữ lại 3 nhân vật có thời gian online cao nhất).
 • Ví dụ: Một tài khoản có số lượng nhân vật như sau:
  • S3-ThieuLam (Cấp 72)
  • S3-NgaMy (Cấp 70)
  • S3-CaiBang (Cấp 1)
  • S4-ThieuLam (Cấp 1)
  • S4-DuongMon (Cấp 70)
  • S4-VoDang (Cấp 70)
 • Sau khi gộp server, sẽ giữ lại:
  • Theo điều kiện 1 – Môn Phái, giữ lại Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, Đường Môn, Cái Bang.
  • Theo điều kiện 2 – Đẳng Cấp, giữ lại: S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70), S4-VoDang (Cấp 70).
  • Theo điều kiện 3 – Thời gian online, loại S4-VoDang (Cấp 70) do có thời gian online ít nhất.
  • Còn lại : S3-ThieuLam (Cấp 72), S3-NgaMy (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70).

Quy Tắc Đặt Tên

 • Nhân vật và bang hội trùng tên. Hệ thống sẽ thêm tên server vào phía sau tên nhân vât và bang hội.
 • Nhân sĩ vui lòng nhận hết thư đính kèm vật phẩm trước khi gộp server.

Bảng Xếp Hạng và Tính Năng

 • Reset BXH lực chiến, lực chiến môn phái, lôi đài, liên đấu.
 • Reset BXH đại hội võ lâm và trở về trạng thái ban đầu.
 • Lãnh Địa Chiến sẽ bị thu hồi, bang hội sau khi gộp cần đi chiếm lại.
 • Tất cả đấu giá bang hội sẽ bị hủy, bang chiếm Quang Minh Đỉnh sẽ bị reset.
 • Reset chức vị môn phái.
 • Reset “Diệt lần đầu” Cấm Địa.
 • Hành lễ trong Hoa Sơn Chi Lĩnh và Võ Lâm Minh Chủ sẽ chỉ nhận phần thưởng mặc định khi hành lễ không thêm phần thưởng hành lễ cùng server ở tuần đầu tiên.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Nhân sĩ thông cảm bỏ qua. Nay Muội muội kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Thoả thuận sử dụng