• Tin tức

  Lịch Trình Gộp Cụm Máy Chủ và Gộp Máy Chủ

 • Tin tức

  Sự Kiện - Bang Hội Chiến Liên Server Tháng 10

 • Tin tức

  14/10 - Bảo Trì Cập Nhật Lỗi Phiên Bản

 • Tin tức

  08/10 - Bảo Trì Cập Nhật Lỗi Phiên Bản

 • Tin tức

  [Thông Báo] - Cáo Lỗi Tính Năng Phiên Bản Mới "Thiên Ma Xuất Thế"

 • Tin tức

  [Thông Báo] - Cáo Lỗi Sự Kiện Lễ Quốc Khánh Phiên Bản Mới "Thiên Ma Xuất Thế"