• Trong game

  22/02 - Khai Mở [S55] Đông Phương - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  25/01 - Khai Mở [S54] Nam Cung - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  07/12 - Khai Mở [S53] Mộ Dung - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  15/09 - Khai Mở [S52] Nga My - Cụm Server Tái Khởi

 • Trong game

  22/06 - Khai Mở [S51] Thiếu Lâm - Cụm Server Tái Khởi

 • Trong game

  08/06 - Khai Mở [S50] Võ Đang - Cụm Server Tái Khởi