• Trong game

  10/01 - Khai Mở [S63] Linh Hồ - Cụm Server Ngũ Linh

 • Trong game

  22/11 - Khai Mở [S62] Sinh Tử Đoạn - Cụm Server Ngũ Linh

 • Trong game

  27/09 - Khai Mở [S61] Tiên Hạc - Cụm Server Ngũ Linh

 • Trong game

  26/07 - Khai Mở [S60] Hiệp Lữ - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  [Thông Báo] – Cửu Âm VNG Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Mới "Thiên Ma Xuất Thế"

 • Trong game

  28/06 - Khai Mở [S59] Cầm Ma - Cụm Server Càn Khôn