• Trong game

  08/08 - Khai Mở Server Mới S85 Long Hổ - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  17/06 - Khai Mở Server Mới S84 Thiên Phú - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Cầu Bại Bất Bại"

 • Trong game

  29/04 - Khai Mở Server Mới S83 Hỗn Thiên - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  18/03 - Khai Mở Server Mới S82 Nghịch Thiên - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  21/01 - Khai Mở Server Mới S81 Tông Sư - Cụm Server Mới Tông Sư