• Trong game

  19/03 - Khai Mở Server Mới S74 Thiên Hạ - Cụm Server Phong Vân

 • Trong game

  04/02 - Khai Mở Server Mới S73 Phong Vân - Cụm Server Phong Vân

 • Trong game

  Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Hoang Mạc Phong Vân"

 • Trong game

  18/12 - Khai Mở Server Mới S72 Vô Ngã Kiếm - Cụm Server Ngũ Niên

 • Trong game

  20/11 - Khai Mở Server Mới S71 Mị Ảnh Kiếm - Cụm Server Ngũ Niên

 • Trong game

  Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Tiêu Hành Thiên Hạ"