• Trong game

  27/09 - Khai Mở [S61] Tiên Hạc - Cụm Server Ngũ Linh

 • Trong game

  26/07 - Khai Mở [S60] Hiệp Lữ - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  [Thông Báo] – Cửu Âm VNG Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Mới "Thiên Ma Xuất Thế"

 • Trong game

  28/06 - Khai Mở [S59] Cầm Ma - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  24/05 - Khai Mở [S58] Thiên Ma - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  26/04 - Khai Mở [S57] Đạp Tuyết - Cụm Server Càn Khôn