• Trong game

  13/01 - Khai Mở Server Mới S88 Yến Gia - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Yến Môn Dao Ca"

 • Trong game

  30/11 - Khai Mở Server Mới S87 Huyết Ảnh - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  30/09 - Khai Mở Server Mới S86 Nam Đế - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  08/08 - Khai Mở Server Mới S85 Long Hổ - Cụm Server Mới Tông Sư

 • Trong game

  17/06 - Khai Mở Server Mới S84 Thiên Phú - Cụm Server Mới Tông Sư