[Thông Báo] – Cửu Âm VNG Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Mới "Thiên Ma Xuất Thế"

Từ đến

Điều Chỉnh Tính Năng - Phần Thưởng Hoạt Động

Sự kiện | 


Điều Chỉnh Tính Năng - Phần Thưởng Hoạt Động

Bên cạnh đó, trong phiên bản mới "Thiên Ma Xuất Thế" một số tình năng, hoạt động cũng được điều chỉnh và tối ưu hóa, Thông tin cụ thể như sau:

Điều chỉnh

 • 1. Điều chỉnh thưởng BOSS Long Đàm Hổ Huyệt: Sau này những BOSS có gắn "Hiếm" và "Chung Cực" đều sẽ rơi Cổ Phổ hoặc Túi Ngọc. (Ngoài Dạ Thám Thiếu lâm ra, chắc chắn có xác suất rơi Mảnh Danh Hiệu)
 • 2. Trong thưởng tích điểm Long Đàm Hổ Huyệt, thống nhất đổi số lượng của Khí Lực Đan thành 20
 • 3. Trước chương 10 của nhiệm vụ chính tuyến, tăng nhiều Bạc Khóa
 • 4. Tăng tốc độ lên cấp cho nhân vật từ cấp 90 đến 100.
 • 5. Trong Kim Đoàn, mở Võ học Cổ Phổ Ám Khí mới được thêm - Thiên Ma Bát Âm
 • 6. Trong Sư Môn Khiêu Chiến, thêm nguyên liệu Canh Khí
 • 7. Trong Sư Môn Khiêu Chiến, tăng số Mảnh Nội Công nhận được trong 1 lần khiêu chiến
 • 8. Trong nhiệm vụ Ngày Mộ Dung Gia, mở thêm Quỹ Thế Gia, và tăng nhiều số phần thưởng vốn có
 • 9. Trong nhiệm vụ Tuần Mộ Dung Gia, mở thêm Võ Mục Di Thư
 • 10. Trong cửa hàng đổi Mộ Dung Gia, tăng số lượng đổi vật phẩm, giảm giá đổi vật phẩm
 • 11. Điều chỉnh số lần chơi Bắt Cóc thành 2 lần, tăng số Bạc thưởng cho mỗi lần
 • 12. Điều chỉnh số lần chơi Hiệp Sĩ thành 2 lần, tăng số lượng thưởng cho mỗi lần
 • 13. Trong Cấm Địa Bích Khê Lâm, tăng số lượng thưởng Chùy Tôi Luyện từ 10 đến 50
 • 14. Tăng Thưởng Thành Tựu Sư Đồ
 • 15. Tăng Thưởng nhiệm vụ Ngày Sư Đồ
 • 16. Tăng Thưởng Dạy Học Sư Đồ
 • 17. Trong thưởng Thanh Long Hội, điều chỉnh Quà Thanh Long thành Túi nguyên liệu, số lượng quà sẽ thay đổi theo cấp nhiệm vụ.
 • 18. Trong Mời Có Quà, thêm thưởng Vàng Khóa cho người mời và người được mời, đồng thời tăng số lượng thưởng vốn có.
 • 19. Điều chỉnh Quà Nhận Lại Hoa Sơn Luận Kiếm thành có thể cộng dồn

Thoả thuận sử dụng