[Thông Báo] – Cửu Âm VNG Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Mới "Phản Phác Quy Chân"

Từ đến

Điều Chỉnh Tính Năng - Phần Thưởng Hoạt Động

Sự kiện | 


Điều Chỉnh Tính Năng - Phần Thưởng Hoạt Động

Bên cạnh đó, trong phiên bản mới "Phản Phác Quy Chân" một số tình năng, hoạt động cũng được điều chỉnh và tối ưu hóa, Thông tin cụ thể như sau:

Điều chỉnh

 • 1. Thêm tiệm Bạc khóa
 • 2. Điều chỉnh thưởng Mảnh Quy Tức Vô Cực Công lên 2
 • 3. Ưu hóa thưởng độ sôi nổi giang hồ ngày
 • 4. Thưởng võ học quyết đấu VLMC điều chỉnh thành Khuynh Thành Thichs
 • 5. Chỉnh giá càn quét Võ Lâm Thần Thoại xuống 5 Vàng Khóa
 • 6. Nhiệm vụ hướng dẫn tốn 2 Long Trình Mộc Bính, Viêm Long Đai, Thiên Cực Thiết Khấu
 • 7. Tăng Bạc khóa trong thưởng cấm địa
 • 8. Thêm đạo cụ roi da và móng sắt vào nhiệm vụ Tái Ngoại Đại Mạc
 • 9. Tăng số lượng và giới hạn cất trữ Cây Rung Tiền trong gia viên
 • 10. Ưu hóa đơn giá và số lượng đổi thương phẩm trong cửa hàng đổi Thiên Thê
 • 11. Điều chỉnh số lượng đổi thương phẩm trong cửa hàng Tái Ngoại Đại Mạc
 • 12. Khi mở Tông Sư Lộ sẽ tặng EXP thực chiến
 • 13. Tăng số lượng thưởng cấm địa
 • 14. Tăng số lượng vật phẩm được đổi mỗi ngày trong tiệm Cấm Địa
 • 15. Tăng thưởng Kim Đoàn
 • 16. Thêm vật phẩm thức ăn thú cưỡi, nguyên liệu trưởng thành canh khí trong tiệm Kim Đoàn
 • 17. Thêm mục đổi nguyên liệu trưởng thành canh khí trong tiệm Tống Kim
 • 18. Tăng thưởng nguyên liệu khai quang trong gameplays Thí Luyện-Cường Hóa
 • 19. VLMC thêm phần thưởng lương thảo, nguyên liệu phi phong thần binh, luyện khí...
 • 20. Tăng thưởng triều bái VLMC
 • 21. Hoa Sơn Chi Lĩnh thêm thưởng lương thảo, nguyên liệu phi phong thần binh...
 • 22. Tăng thưởng triều bái Hoa Sơn Chi Lĩnh
 • 23. Tăng số lần được đổi đạo cụ mỗi ngày trong tiệm Đại Hội Võ Lâm
 • 24. Ưu hóa số lượng và giá cả một số vật phẩm trong tiệm chiến trường nhiều người
 • 25. Tăng thưởng nhiệm vụ Hoa Sơn Luận Kiếm
 • 26. Ưu hóa nội dung "tìm lại" trong Hoa Sơn Luận Kiếm
 • 27. Tăng thưởng 5V5 trong Hoa Sơn Luận Kiếm
 • 28. Thêm thưởng tham gia và thưởng xếp hạng tích điểm trong Bang Hội Chiến, đồng thời tăng thưởng cho bang hội chiếm lĩnh
 • 29. Thêm thưởng nguyên liệu trưởng thành canh khí, nguyên liệu tẩy luyện bảo vật, nguyên liệu khai quang phi phong trong Tống Kim Bang liên server
 • 30. Thêm thưởng nguyên liệu trưởng thành trang sức linh sủng trong Bang Hội Chiến
 • 31. Thêm thưởng nguyên liệu thuần dưỡng thú cưỡi trong BXH chúc phúc kết hôn
 • 32. Thêm vật phẩm Ảo Vũ trong tiệm giá trị lương sư Sư Đồ và tăng số lượng được đổi mỗi ngày
 • 33. Ưu hóa vật phẩm trong tiệm Bạc
 • 34. Ưu hóa vật phẩm đổi trong tiệm Bách Bảo Các-Ngân Phiếu của Gia Viên thường
 • 35. Ưu hóa vật phẩm đổi trong tiệm Bách Bảo Các-Hương Nang của Gia Viên cấp cao
 • 36. Ưu hóa tỉ lệ thưởng vật phẩm thức ăn thú cưỡi trong Gia Viên
 • 37. x2 thưởng nhiệm vụ Mộ Dung Gia
 • 38. Ưu hóa phần thưởng quà nạp 1 RMB và 3 RMB
 • 39. Ưu hóa thưởng ký danh ngày

Thoả thuận sử dụng