Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Tính Năng Truy Sát

Sự kiện | 


Tính Năng Truy Sát

Tính năng truy sát giúp quý nhân sĩ có thể dễ dàng tìm kẻ thù 1 cách nhanh chóng.

Giới Thiệu

  • Ghi nhận tọa độ kẻ thù để truy sát.
  • Khi truy sát, giao diện chính có nút Truy sát nhanh.
  • Đạo cụ truy sát có thể đổi trong Cửa hàng Bang Hội.

Truy Sát

  • Tại giao diện chính chọn lần lượt theo thứ tự Cộng Đồng >  Kẻ Thù > Truy Sát.
  • Sau khi Truy Sát nếu kẻ thù có online nhân vật sẽ tự di chuyển đến vị trí kẻ thù.

Ngũ Hành Chiến
Truy Sát kẻ thù

Ngũ Hành Chiến
Nút truy sát nhanh

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng