Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Tinh Luyện Bảo Vật Ngũ Hành

Sự kiện | 


Tinh Luyện Bảo Vật Ngũ Hành

Tinh luyện Bảo Vật có thể tăng thuộc tính cho Bảo Vật, giúp các nhân sĩ nâng cao lực chiến buôn tẩu giang hồ ngoài ra còn nhận thêm các hiệu ứng đặc biệt.

Ngũ Hành ChiếnNgũ Hành Chiến

Ngũ Hành ChiếnNgũ Hành Chiến

Ngũ Hành ChiếnNgũ Hành Chiến

Giới Thiệu

Tinh luyện bảo vật không những tăng sinh lực mà còn có thể tăng thuộc tính khác dự vào loại của bảo vật:

 • Kim: Công tối đa
 • Mộc: tăng 50% phòng + 50% sinh lực.
 • Thủy: Sinh lực tối đa.
 • Hỏa: tăng 50% công + 50% sinh lực.
 • Thổ: Phòng tối đa.

Cùng 1 vị trí, 5 bảo vật đều đạt đủ số tầng nhất định sẽ nhận thuộc tính thêm và hiệu ứng: khinh công, hành tẩu, đứng, chống đỡ.

Cách Chơi

 • Cấp mở: 50
 • Cùng 1 vị trí, 5 bảo vật đều đạt đến số lượng nhất định sẽ được nhận thêm thuộc tính, hiệu quả động tác (gồm Khinh công, Hành tẩu, Đứng, Chống đỡ)
 • Nguyên liệu tinh luyện có thể nhận từ tinh chế Ngũ Linh Ngọc.
   • Tinh chế - thường: nhận 1-5 nguyên liệu.
   • Tinh chế - cao: nhận 3-8 nguyên liệu.

Ngũ Hành Chiến

Ngũ Hành Chiến

 • Khi tháo bảo vật và bị hút, nguyên liệu tinh luyện sẽ hoàn trả qua thư.
 • Phẩm bậc bảo vật càng cao giới hạn số tầng càng cao.
 • Số tần tinh luyện sẽ hiện ở biểu tượng bảo vật trong giao diện bảo vật.
   • 1 tầng :
   • 4 tầng:
   • 16 tầng: 

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng