Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Thưởng Nạp Lần Đầu

Sự kiện | 


Thưởng Nạp Lần Đầu

Nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho các Nhân Sĩ, “Thưởng Nạp Lần Đầu” cho mỗi mốc sẽ điều chỉnh từ hoàn trả 100% Vàng thành 150% Vàng khóa.

Ngũ Hành Chiến

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng