Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Tách Cụm Máy Chủ

Sự kiện | 


Tách Cụm Máy Chủ

Nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm tính năng của Nhân Sĩ ở các máy chủ và điều chỉnh quy tắc ghép để cân bằng lực chiến người ghép trong các tính năng PK liên máy chủ được tốt hơn, Cửu Âm sẽ tiến hành tách cụm liên máy chủ mới, chi tiết như sau:

Cụm Máy ChủCác Máy Chủ
Cụm liên máy chủ 1từ S1 – S17 (Cụm Giang Sơn)
Cụm liên máy chủ 2từ S18 (Cụm Giang Nam)

Máy chủ mới “S18 – Trường Giang” sẽ ra mắt quý Nhân Sĩ sau khi bảo trì cập nhật phiên bản mới “Cái Thế Vô Song” hoàn tất.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng