Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Mở Giới Hạn Cấp 80

Sự kiện | 


Mở Giới Hạn Cấp 80

Phiên bản “Cái Thế Vô Song” quý Nhân Sĩ đã có thể thăng cấp tối đa đến cấp 80, tiếp tục hành tẩu giang hồ - Nâng cao sức mạnh - Thống nhất võ lâm.

Cập Nhật Mới

Ngũ Hành Chiến
Bộ trang bị cấp 80

Những cập nhật mới khi mở giới hạn cấp độ 80:

Ngũ Hành Chiến
Phó bản cốt truyện mới (chương 9)

Ngũ Hành Chiến
Cường hóa/ khai quang đến cấp 80

Ngũ Hành Chiến
Vượt Ải mở đến tầng 100

Ngũ Hành Chiến
Võ học và nội công có thể tăng bậc 9

Ngũ Hành Chiến
Kinh mạch Túc Thiếu Dương Đảm(160 tầng)

Ngũ Hành Chiến
Thêm ô tôi luyện Level 75.

Ngũ Hành Chiến
Các phúc lợi khác khi tăng cấp 80.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng