Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Linh Sủng

Sự kiện | 


Linh Sủng

Hệ thống Linh Sủng hoàn toàn mới vô cùng đáng yêu, cùng chủ nhân phiêu bạt giang hồ, hãy nhanh chóng tìm cho riêng mình một chú Linh Sủng nào.

Giới Thiệu Linh Sủng

  • Phiên bản “Cái Thế Vô Song” sẽ có 6 linh sủng: Thốc Ưng, Cú Mèo, Thiểm Điện Điêu, Linh Hồ, A Bảo, Đại Thánh.
  • Mỗi linh sủng sẽ mang hiệu quả khác nhau đến với chủ nhân đồng thời giúp tăng công lực chiến đấu.

Ngũ Hành Chiến

Cách Chơi

  • Cấp mở: 50.
  • Cách nhận Linh Sủng: Thông qua “Săn Linh Sủng” có thể nhận được Mảnh Linh Sủng và nguyên liệu tăng cấp Linh Sủng.

Ngũ Hành Chiến

  • Linh Sủng gồm 3 phẩm chất:  Bạc-Vàng-Ngọc, nuôi dưỡng để thay đổi hình dáng Linh Sủng.
  • Linh Sủng có thể tăng sinh lực, tấn công, phòng thủ cho chủ nhân.
  • Mỗi Linh Sủng có kỹ năng riêng, hỗ trợ chủ nhân chiến đấu.

Nuôi Dưỡng Linh Sủng

  • Mỗi linh sủng đều có những thuộc tính Sinh lực, tấn công, phòng thủ cộng cho nhân vật, cấp linh sủng càng cao thì chỉ số cộng càng nhiều (tối đa cấp 80).
  • Đột phá sao và tăng cấp thành công sẽ tăng thêm thuộc tính xuất chiến cho linh sủng.
  • Mỗi linh sủng đều có những kỹ năng hỗ trợ riêng biệt.

Ngũ Hành Chiến

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng