Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Hệ Thống Sư Đồ

Sự kiện | 


Hệ Thống Sư Đồ

Phiêu bạt chốn giang hồ đầy hiểm nguy, chắc chắn phải có 1 người thầy hay còn gọi là Sư phụ để có thể chỉ dẫn những tuyệt học cũng như các kỹ năng hành tẩu giang hồ.

Ngũ Hành Chiến

Điều Kiện

 • Cấp 15 - 49 có thể bái sư.
 • Đạt cấp 50 có thể nhận đệ tử.

Quá Trình Bái Sư

 • 2 bên đủ cấp có thể tổ đội đến Quản Lý Sư Đồ để kết bái sư đồ.
 • Sư đồ kết bái phải do sư phụ đủ điều kiện xin phép, người con lại đồng ý thì sẽ kết bái thành công.
 • Sư phụ cùng lúc chỉ nhận được 3 đệ tử, đệ tử chỉ được bái 1 sư phụ
 • Sư phụ mỗi tháng chỉ nhận tối đa 6 đệ tử.

Quá Trình Xuất Sư

 • Khi đệ tử đạt cấp 50 sẽ được xuất sư.
 • Xuất sư cũng cần 2 sư đồ tổ đội đến Quản lý Sư Đồ để xuất sư
 • Chỉ có sư phụ mới có thể tiến hành thao tác xuất sư, sau khi thành công thì đệ tử có thể xuất sư.

Nhiệm Vụ Sư Đồ

 • Thành quả dạy học: Sư phụ dẫn dắt đệ tử trưởng thành, đệ tử hoàn thành mục tiêu cấp, sư đồ cũng hoàn thành mục tiêu, hai bên sẽ nhận thưởng.
 • Nhiệm vụ dạy học: Sư phụ mỗi ngày có thể tốn 100 Tinh Lực cho đệ tử để phát nhiệm vụ dạy học ngày, sau khi đệ tử hoàn thành, 2 bên sẽ nhận thưởng.

Thưởng Sư Đồ

 • Thành quả dạy học: mỗi khi hoàn thành 1 thành quả, sư đồ đều được nhận thưởng. Sư phụ nhận thưởng điểm lương sư, đồ đệ cũng có thể nhận EXP và bạc khóa.
 • Nhiệm vụ dạy học ngày: sau khi đệ tử hoàn thành tất cả nhiệm vụ dạy học, sư đồ có thể nhận thưởng. Sư phụ nhận thưởng điểm lương sư và bạc khóa, đồ đệ cũng có thể nhận.
 • Thưởng xuất sư: Sau khi xuất sư, dựa vào phản hồi dạy học để phát thưởng. Sư phụ nhận điểm lương sư, Đài Đúc và điểm tham ngộ. Đệ tử nhận Đài đúc và bạc khóa.
 • Danh hiệu Danh sư: nhận vĩnh viễn.
 • Điểm lương sư: có thể đổi ở tiệm điểm lương sư lấy đạo cụ.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng