Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Cứ Điểm Bang Hội

Sự kiện | 


Cứ Điểm Bang Hội

Trên con đường bôn tẩu giang hồ thứ cần nhất không phải là nội công thâm hậu hay tuyệt học cổ phổ mà chính là tình huynh đệ. “Huynh đệ tình như thủ túc”, câu nói này quả là không sai. Trong phiên bản “Cái Thế Vô Song”, Bang Hội sẽ là cứ điểm để mọi người cùng nhau Luyện Võ – Xây Dựng – Luận Tửu – Săn BOSS Bang hội , cơ hội nhận mảnh cổ phổ Đả Cẩu Bổng xưng bá Trung Nguyên.

Ngũ Hành Chiến
Cứ điểm Bang Hội

Luyện Võ - Nâng Cao Võ Công

 • Nhận nhiệm vụ tại giao diện Bang Hội > Cứ Điểm > Luyện Võ > NPC Bang Chủ Tiêu Phong.
 • Người chơi có nhiệm vụ sát thương cọc gỗ trong cứ điểm đạt mức sát thương nhất định sau đó về báo lại Bang Chủ và nhận thưởng.
 • Phần thưởng: bạc khóa, điểm cống hiến bang.

Ngũ Hành Chiến

Tự Sửa Cứ Điểm - Bang Hội Vững Mạnh

 • Nhận nhiệm vụ tại giao diện Bang Hội > Cứ Điểm > Tu Sửa Cứ Điểm > NPC Bang Chủ Tiêu Phong.
 • Người chơi có nhiệm vụ tu sửa tất cả các cứ điểm hư hỏng trong bang, hoàn thành nhiệm vụ sau đó hồi báo Bang Chủ để nhận thưởng.
 • Phần thưởng: bạc khóa, điểm cống hiến bang.

Ngũ Hành Chiến

Tửu Luận - Bằng Hữu Kết Tâm Giao

 • Nhận nhiệm vụ tại giao diện Bang Hội > Cứ Điểm > Tửu Luận Anh Hùng > NPC Quản Gia Bang.
 • Có 3 loại rượu:
   • Nữ Nhi Hồng: tốn 100 Vàng khóa để nấu. Hiệu quả khi uống tăng 40% tấn công cơ bản.
   • Trúc Diệp Thanh: tốn 250 Vàng khóa để nấu. Hiệu quả khi uống tăng 60% tấn công cơ bản.
   • Đỗ Khang Tửu: tốn 500 Vàng khóa để nấu. Hiệu quả khi uống tăng 100% tấn công cơ bản.
 • Mỗi lần chỉ có thể nấu 1 vò rượu.
 • Phần thưởng: bạc khóa, điểm cống hiến bang.

Ngũ Hành Chiến

Tìm Thánh Vật - Triệu Hồi Boss Bang Hội

 • Nhận nhiệm vụ tại giao diện Bang Hội > Cứ Điểm > Tìm Thánh Vật > NPC Người Bí Ẩn.
 • Tất cả thành viên có nhiệm vụ tìm thánh vật bị thất lạc trong Bang khi đủ số lần quy định có thể triệu hồi Boss , tiêu diệt Boss có cơ hội nhận được mảnh cổ phổ Đả Cẩu Bổng.

Ngũ Hành Chiến

Ngũ Hành Chiến
Cổ phổ Đả Cẩu Bổng

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng