Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Chuyển Hóa Trang Bị Bộ

Sự kiện | 


Chuyển Hóa Trang Bị Bộ

Quy Tắc

 • Chỉ có bộ Kim, Ngọc cấp 50 trở lên mới có thể chuyển hóa bộ.
 • Chuyển hóa bộ sẽ dựa vào loại trang bị tạo một bộ thuộc tính mới.
 • Bộ không thể có hiệu lực ngay, phải nhấp lưu mới có thể thay thế bộ hiện tại.
 • Bộ trang bị chưa xử lý sẽ không mất cho đến khi người chơi nhấp Lưu hoặc Không Lưu.
 • Mỗi lần chuyển hóa bộ sẽ nhận Mảnh Tinh Hoa, Mảnh Tinh Hoa có thể vào Tiệm Đổi đổi Tinh hoa bộ Kim và Tinh Hoa bộ Ngọc.
 • Tốn tinh hoa bộ Kim và Tinh Hoa bộ Ngọc có thể chuyển hóa bộ định hướng thành bộ mong muốn.

Cách Chơi

 • Tại giao diện chính vào mục Chế Tạo > Chuyển Hóa.
 • Chuyển hóa bộ:
   • Chọn trang bị cần chuyển hóa vào ô giữa. Tùy theo phẩm chất Kim hay Ngọc sẽ tốn số lượng đài đúc nhất định.

Ngũ Hành Chiến

 • Sau khi chọn chuyển hóa, nếu muốn lấy thuộc tính bộ mới thì chọn Lưu, nếu chọn Không Lưu sẽ vẫn quay lại bước trên và vẫn bị tốn nguyên liệu đài đúc.

Ngũ Hành Chiến
Lưu để nhận trang bị bộ mới

 • Chuyển hóa bộ định hướng: người chơi có thể tự chọn bộ trang bị mong muốn
  • Bộ trang bị Kim nếu muốn chuyển hóa tự chọn phải tốn Tinh Hoa Vàng.
  • Bộ trang bị Ngọc nếu muốn chuyển hóa tự chọn phải tốn Tinh Hoa Ngọc.

Ngũ Hành Chiến

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng