Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Cập Nhật Phiêu Bạt Giang Hồ

Sự kiện | 


Cập Nhật Phiêu Bạt Giang Hồ

Phiêu Bạt Giang Hồ được cập nhật thêm tính năng Tự Càn Quét nhanh các ải đã đi qua, nhằm giúp cho quý nhân sĩ có thể nhanh chóng hoàn thành hoạt động này mà mức thưởng vẫn được giữ nguyên.

Ngũ Hành Chiến

Lưu Ý

  • Tốn vàng khóa nhất định tùy theo số lần càn quét.
  • Đạo cụ rơi trong Tự càn quét giống như khi vượt ải bình thường.
  • Mỗi tuần người chơi cần phải tự Phiêu Bạt Giang Hồ 1 lần thì mới sử dụng được tính năng Tự Càn Quét.
  • Tính năng Tự Càn Quét sẽ tiến hành theo Nhật Ký vượt ải cao nhất (trong tuần) của người chơi.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng