Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Cập Nhật Ngoại Trang Mới

Sự kiện | 


Cập Nhật Ngoại Trang Mới

Một số ngoại trang mới được cập nhật trong Phong Vật Chí.

  • Tử Vân Bào
  • Vũ Tiên Thường
  • Quỷ Diện Tu La Y

Ngũ Hành Chiến

Ngũ Hành Chiến
Quỷ Diện Tu La Y

Ngũ Hành Chiến
Vũ Tiên Thường

Ngũ Hành Chiến
Tử Vân Ánh Tuyết Bào

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng