Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Võ Học - Đại Kim Cang Chưởng

Sự kiện | 


Võ Học - Đại Kim Cang Chưởng

Đại Lực Kim Cang Chỉ - một loại võ học huyền thoại tưởng như đã thất truyền, nay đã được tái hiện với tuyệt kỹ “Đại Kim Cang Chưởng” chắc chắn sẽ làm cả giới võ lâm giang hồ dậy sóng. Vị Nhân sĩ nào sẽ là người may mắn lĩnh ngộ được võ học này?

Giới Thiệu

 • Tên võ học: Đại Kim Cang Chưởng.
 • Sát thương: Dương.
 • Vũ khí sử dụng: Triền Thủ.
 • Nhận được từ: Hoạt động, nhiệm vụ Mộ Dung Gia.

Chiêu Thức

Chiêu ThứcNội DungHình Ảnh
Chỉ Thi Thiên Nhật
 • Gồm 4 đòn, mỗi đòn gây 130% + 0 sát thương Dương, bản thân hồi phục nội lực nhất định.
 • Có hiệu quả kèm theo.
Nhất Đạn Chỉ Khoảnh
 • Gồm 1 đòn, gây 658%+ 0 sát thương Dương.
 • Có hiệu quả kèm theo.
 • Liên kích: Biến chiêu.
Lăng Hư Điểm Chỉ
 • Gồm 1 đòn, gây 569% + 0 sát thương Dương.
 • Khi tấn công làm mục tiêu hôn mê 2 giây.
Đẩu Chuyển Tinh
 • Sau khi thi triển chiêu thức, chọn mục tiêu trong 20m xung quanh thêm [ Đấu Chuyển Tinh Di ], duy trì 15 giây. Lúc này, bản thân có thể tốn 50 nội lực để mô phỏng kỹ năng tiếp theo mục tiêu thi triển, hiện tại thời gian mô phỏng có hiệu lực là 15 giây.
Thời Gian Thoi Đưa
 • Gồm 7 đòn đánh , gây 1518% + 0 sát thương Dương.
 • Khi phá vỡ ngự chiêu mục tiêu, hồi phục 200 nội lực.
Niệp Đàn Tùy Hỉ
 • Gồm 3 đòn, gây 901% + 0 sát thương Dương.
 • Có hiệu quả kèm theo.


Võ Học Đại Kim Cang Chưởng

Một Số Hình Ảnh Võ Học

Thoả thuận sử dụng