Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Thuần Hóa Thú Cưỡi

Sự kiện | 


Thuần Hóa Thú Cưỡi

Linh thú vốn là linh vật của đất trời, nay may mắn tìm được chủ nhân của mình để phụng sự. Quý Nhân sĩ hãy nhanh chóng nâng cấp các hiệu ứng đặc biệt cho "Người bạn đồng hành" của mình qua tính năng Thuần Hóa Thú Cưỡi trong PBM - Sinh Tử Chiến. Nội dung chi tiết tính năng như sau:

  • Các thú cưỡi được thuần hóa gồm: Xích Long Câu, Bạch Hổ, Phi Thiên Lộc và A Ngưu.
  • Sau khi thuần hóa xong, giao diện của thú cưỡi được thay đổi kèm hiệu ứng đặc bệt khi di chuyển.

Thuần hóa Xích Long Câu

Thuần hóa Bạch Hổ

Thuần hóa Phi Thiên Lộc

Thuần hóa A Ngưu

Thoả thuận sử dụng