Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Thần Binh - Phá Ma Quyền Nhẫn

Sự kiện | 


Thần Binh - Phá Ma Quyền Nhẫn

Quý Nhân sĩ thân mến,

Bên cạnh các hoạt động hấp dẫn ở tính năng mới Mộ Dung Gia, PBM còn đặc biệt cập nhật Thần Binh - Phá Ma Quyền Nhẫn rất đẹp mắt, dành cho các Nhân sĩ mong muốn cảm nhận Đại Kim Cang Chỉ một cách trọng vẹn.

  • Yêu cầu: Mộ Dung Gia - Trọng Kích đạt LV30 mở khóa.

Phá Ma Quyền Nhẫn trong Giao Diện Thần Binh

Phá Ma Quyền Nhẫn trong Giao Diện Ngoại Trang

  • Một số hình ảnh của Thần Binh mới

Giao diện trang bị

Thoả thuận sử dụng